Aktualności

WĘGLOKOKS PRZEJMUJE HUTĘ POKÓJ PROFILE

Węglokoks przejął produkcyjny majątek Huty Pokój w Rudzie Śląskiej obejmując 100 proc. udziałów w spółce Huta Pokój Profile. W środę 18 listopada br., po wielomiesięcznych negocjacjach i ponad roku od zawarcia porozumienia w tej sprawie ze związkami zawodowymi działającymi w rudzkiej hucie podpisano pakiet umów, restrukturyzujących cały ponad 200-milionowy dług firmy i umożliwiających dalsze prowadzenie działalności hutniczej.

Węglokoks jako właściciel spółki zapewnia, że dysponuje środkami potrzebnymi do sfinansowania działalności i przyszłego programu inwestycyjnego w Hucie Pokój Profile, której linie produkcyjne wymagają modernizacji.

Kolejnym etapem restrukturyzacji  majątku Huty Pokój ma być przejęcie przez Węglokoks oddłużonej już spółki Huta Pokój Konstrukcje, będącej cenionym producentem konstrukcji stalowych, które znalazły zastosowanie w wielu obiektach użyteczności publicznej. W rudzkiej hucie powstała m.in. konstrukcja fasady stadionu Green Point w Kapsztadzie, wybudowanego na mistrzostwa świata w piłce nożnej w RPA, konstrukcja dla elektrowni Eesti Energia Narva w Estonii czy konstrukcja zmodernizowanej warszawskiej Rotundy PKO.

Spółka konstrukcyjna, mimo renomy rynkowej i pozyskiwania kolejnych zamówień, od kilku lat boryka się z brakiem dostępu do kapitału obrotowego. Jej oddłużenie i wsparcie finansowe przyszłego właściciela umożliwi jej udział w przetargach na rynku infrastruktury przemysłowej.  W dywizji stalowej Węglokoksu znajdują się: Huta Łabędy, Walcownia Blach Batory i Węglokoks Stal, spółka która została inkorporowana przez Węglokoks, a tym samym całości zakupów wsadowych został przeniesiony na poziom centralny.

Zakłady produkcyjne w Łabędach i Rudzie Śląskiej mają pozostać odrębnymi podmiotami, skupionymi na produkcji i sprzedaży, przy wsparciu Węglokoksu.

Jak informowano w ubiegłym roku, Huta Pokój i związane z nią spółki były winne Węglokoksowi blisko 180 mln zł, zaś kolejne ok. 50 mln zł to dług wobec banków. 19 września 2019 zawarte zostało porozumienie między hutą, Węglokoksem i stroną społeczną, zakładające m.in. przekształcenia wewnętrzne i oddłużenie przedsiębiorstwa wobec Węglokoksu. Zgodnie z założeniami porozumienia jego realizacja ma zapewnić hucie ciągłość produkcji i uratować blisko 800 miejsc pracy.

Jak powiedział przewodniczący Solidarności Huty Pokój Joachim Kuchta: Zgodnie z podpisanym ubiegłorocznym porozumieniem, przejęcie części produkcyjnych aktywów Huty Pokój przez Węglokoks miało nastąpić w pierwszych miesiącach tego roku. Termin ten cały czas był przekładany. Z dostarczaniem wsadu do produkcji również bywało różnie. Kilkakrotnie musieliśmy interweniować na szczeblu ministerialnym domagając się wypełnienia zobowiązań. Apelowaliśmy również do premiera. Cieszy nas więc podpisana umowa, choć jest to tylko połowa drogi. Teraz czekamy na zapowiadane przejęcie spółki Huta Pokój Konstrukcje. Mamy jednak nadzieję, że nastąpi to jeszcze przed końcem bieżącego roku. Mamy nadzieję, że wraz z przejęciem Huty Pokój Profile skończą się problemy z wsadem i ludzie będą mogli spokojnie pracować i realizować zamówienia.