O nas

“Magazyn Hutniczy” to jedyne branżowe pismo nieprzerwanie ukazujące się na rynku czytelniczym od ponad 50 lat.

Historia tygodnika społeczno-zawodowego „Magazyn Hutniczy” zaczęła się od okazjonalnej jednodniówki w czerwcu 1972 roku. Jednak już następne numery zaczęły ukazywać się w cyklu dwutygodniowym. Zawierały one materiały dziennikarskie, w tym reportaże z największych wówczas inwestycji tj. budowy Huty Katowice i Walcowni Blach Grubych w Hucie Częstochowa. Lektura najstarszych numerów naszej gazety okazuje się być niezwykle interesująca, szczególnie dla ludzi pamiętających tamte czasy, które zakończyły się stanem wojennym i wstrzymaniem wydawania „MH”. Reaktywowanie tygodnika miało miejsce 22 lutego 1983 roku, a jego zespół stanowili przede wszystkim byli dziennikarze „Głosu Huty Katowice”. „Magazyn Hutniczy” z założenia miał być pismem związków zawodowych, choć ich struktur jeszcze wówczas nie było. Po powołaniu do życia Federacji Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce nadal nie było sprzyjającej atmosfery wokół gazety. Trzeba było pokonać barierę braku wiarygodności i zaufania. W zespole znaleźli się jednak cenieni śląscy dziennikarze nie zweryfikowani przez ówczesne władze. Co stało się atutem tygodnika umożliwiającym mu dotarcie do szerokiego grona czytelników. Służyły temu konkursy dziennikarskie z udziałem najwybitniejszych reportażystów z całego kraju. Tematycznie dotyczyły istotnych przemian świadomościowych tamtych czasów. Stąd ich tytuły: „Niepokorni” i „Bez dystansu”. Redakcja zorganizowała też cieszący się ogromną popularnością konkurs dla organizatorów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży „Sposób na lato”. W 1987 roku ogłoszony został kolejny konkurs – 50 lat Centralnego Okręgu Przemysłowego. Wówczas był to jeszcze temat tabu. To był wielki sukces, którego wymierne efekty znalazły się w wydanym tomiku reportaży pt. „Drugi bieg sztafety”. Przyszedł rok 1988 i sprawa legalizacji „Solidarności” stawała się coraz bardziej realna. Redakcja nie podzielała poglądu: Jeden związek w jednym zakładzie! Na łamach „MH” ukazywały się artykuły dowodzące nierealności tej idei. Ludzie pracy chcieli pluralizmu, choć te poglądy nie były powszechne wśród działaczy branżowych związków zawodowych. Rok 1989 redakcja zakończyła ważkim cyklem publicystycznym, w którym zaprezentowała szereg dokumentów o zbrodni stalinowskiego reżimu na polskich oficerach i policjantach w Katyniu. Wkrótce ruszyła lawina publikacji. Przeszedł czas przemian gospodarczych i bardzo trudny okres dla wydawnictw branżowych. Po wielu perypetiach w 1992 roku powołana została do życia Oficyna Wydawnicza „Ferraria”, która przejęła wydawanie tygodnika przekształconego w gazetę o charakterze branżowym. I tak od ponad 50 lat służy ludziom pracy zajmując się szeroko pojętą problematyką hutnictwa żelaza i stali, odlewnictwa, przemysłu metali nieżelaznych, koksownictwa, przemysłu materiałów ogniotrwałych oraz innych przemysłów z nim współpracujących.

Drodzy Czytelnicy!

W dobie komputeryzacji życia i wszechobecnego Internetu w 2019 roku oddaliśmy dla Was nasz serwis informacyjny, by jeszcze szybciej docierać z aktualnościami. Szersza publicystyka nadaj pozostaje częścią łamów tradycyjnego wydania “Magazynu Hutniczego”, od 2020 roku ukazującego się w cyklu dwutygodniowy.

To dzięki Wam – naszym czytelnikom i prenumeratorom, przeżyliśmy wiele zawirowań i od ponad 50 lat służymy polskiemu hutnictwu.

Serdecznie za to dziękujemy i zapraszamy do współpracy.

Przemysław Szwagierczak

Redaktor Naczelny „MH”