Aktualności

ANTONIO GUTERRES -„PRZEMYSŁ WĘGLOWY IDZIE Z DYMEM”

Antonio Guterres sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych wezwał Unię Europejską do podniesienia do co najmniej 55 proc. celu redukcji emisji CO2 na 2030 r. Unia może pokazać światu, jak zmierzać w kierunku neutralności klimatycznej – mówił podczas forum Rady Europy ds. Zagranicznych i przypomniał, że coraz to nowe kraje deklarują osiągnięcie neutralności klimatycznej, ale „wciąż pozostajemy w tyle w wyścigu z czasem”.

                Wdrażając Zielony Ład oraz wpisując cele klimatyczne do długoterminowego budżetu, UE może pokazać światu, w jaki sposób zmierzać w kierunku neutralności klimatycznej, zapewniając jednocześnie dobrobyt i sprawiedliwą transformację przekonywał szef ONZ.

Natomiast polski minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas dyskusji zapewnił, że Polska na pewno nie podda się i wniesie swój wkład do neutralności klimatycznej Unii. „Jesteśmy zdeterminowani iść w kierunku neutralności klimatycznej” – dodał minister oceniając, że dla naszego kraju osiągnięcie zeroemisyjności może być dwa razy bardziej kosztowne niż średnia unijna ze względu na to iż Polska gospodarka opiera się na paliwach kopalnych.

– Unia Europejska pełni rolę lidera w działaniach na rzecz klimatu. Przyczyniła się do powstania pionierskiego prawodawstwa i polityk, takich jak unijny rynek uprawnień do emisji CO2. Unia Europejska również odegrała wiodącą rolę, pokazując że możliwe jest ograniczenie emisji przy jednoczesnym osiąganiu wzrostu gospodarczego.(…) Doceniamy osiągnięcia Unii Europejskiej w dziedzinie klimatu, ale wciąż jesteśmy daleko od mety – mówił Guterres przekonując, że „Przemysł węglowy idzie z dymem”.

Stwierdził, że wydobycie węgla w UE powinno zakończyć się najdalej do 2040 roku, a kraje unijne powinny zaprzestania finansowania paliw kopalnych na szczeblu międzynarodowym oraz o promowanie opodatkowania emisji dwutlenku węgla.

Guterres zaznaczył, ze liczy, iż Unia co rok będzie mobilizować ze źródeł prywatnych i publicznych 100 mld dol. dla krajów rozwijających się na działania związane łagodzeniem zmian klimatycznych „Liczę również na kraje Unii Europejskiej, że wykorzystają swoje wpływy w wielostronnych instytucjach finansowych, aby umożliwić realizację ambitnych strategii dostosowawczych” – dodał.