Aktualności

WORLD STEEL ASSOCIATION KORYGUJE ROCZNE PROGNOZY

ZNACZĄCE ODBICIE W CHINACH I TURCJI

DUŻE SPADKI W POZOSTAŁYCH KRAJACH

World Steel Association skorygował swoje prognozy z połowy roku. Według ekspertów popyt na stal w roku bieżącym spadnie o 2,4 proc., a nie jak prognozowano w czerwcu o 6 proc. Przed nami dwa miesiące niepewności, ale jak podkreślają przedstawiciel Stowarzyszenia nie powinny one drastycznie zmienić danych. Znacznie lepiej wygląda prognoza na rok 2021 w którym popyt na wyroby stalowe ma wzrosnąć o 4,1 proc. w stosunku do roku bieżącego i osiągnąć poziom 1,795 mld ton stali.

Z przedstawionych danych wynika, że w roku bieżącym na plusie będą tylko Chiny i Turcja, natomiast reszta producentów odnotuje dwucyfrowe spadki. Europa może stracić ponad 15 proc. Zdaniem przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego i dyrektora generalnego Emirtes Steel Ala Remeithiego branża stalowa największy spadek zanotowała w kwietniu i od maja pnie się pomału w górę. Jednak ożywienie gospodarcze jest nierównomierne w poszczególnych krajach w zależności od ich wyniku w powstrzymaniu wirusa, krajowej struktury przemysłu i wreszcie środków wsparcia gospodarczego. Chiny wykazały zaskakująco odporne odbicie przyczyniające się do znacznej rewizji w górę prognozy globalnego wzrostu na 2020 r. W pozostałej części świata będziemy mieli gwałtowny spadek popytu na stal, zarówno w gospodarkach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Kryzys ten jest szczególnie trudny dla gospodarek rozwijających się, ponieważ nadal zmagają się one z niekontrolowanym wirusem, niskimi cenami surowców oraz spadkiem eksportu i turystyki. 

Ożywienie po pandemii pozostaje kruche z powodu drugiej fali zakażeń, ciągłych społecznych środków dystansujących, podwyższonego bezrobocia i słabego zaufania sprzymierzonego z rosnącym zaniepokojeniem terminem ożywienia popytu – czytamy w październikowym raporcie Stowarzyszenia.

Największą dynamiką odznaczają się Chiny, w których popyt na stal ma w tym roku wynieść nawet 980 mln ton, co stanowi wzrost o 8 proc w stosunku do roku poprzedniego. Jeszcze lepsza jest sytuacja w Turcji, gdzie wzrost popytu na stal może wynieść nawet 10 proc. (do 28,6 mln ton stali). Największe spadki odnotują Włochy, Indie i Japonia. Trochę mniej bo po około 15 proc. mogą stracić USA i Niemcy, a niecałe 9 proc. Rosja i Korea Południowa.

W Unii Europejskiej popyt na stal zmniejszy się do 134 mln ton, co oznacza spadek o ponad 15 proc. Zdaniem World Steel odbicie nastąpi w roku 2021 i wyniesie 11 proc, ale jak zauważają eksperci to i tak mniej aniżeli w roku 2019.

CHINY CIĄGNĄ ŚWIAT

Jak wynika z danych World Steel  ożywienie gospodarcze w Chinach od końca lutego, które utrzymuje się w stałym tempie, sugeruje pozytywny wzrost PKB w 2020 r., pomimo spadku w pierwszym kwartale o 6,8 proc.. W okresie styczeń-sierpień inwestycje w nieruchomości wzrosły o 4,6 proc. r/r, a inwestycje infrastrukturalne powróciły do poziomu z ubiegłego roku. W sierpniu sektor maszyn mechanicznych i motoryzacyjnych wykazał wzrost r/r odpowiednio o 10,9 proc. i 7,6 proc.. W rezultacie produkcja sektora maszyn mechanicznych w okresie styczeń-sierpień przekroczyła wartość z 2019 r. (+1,2 proc.), podczas gdy produkcja motoryzacyjna jest nadal o 9 proc. niższa od poziomu z 2019 r. Ponieważ sprzedaż detaliczna również nadrabia zaległości w sierpniu, chińska gospodarka szybko zbliża się do pełnej normalności.

Dlatego też popyt na stal w Chinach może w roku bieżącym wzrosnąć o 8 proc., przy pomocy bodźców infrastrukturalnych rządu i silnego rynku nieruchomości. Oczekuje się, że w 2021 r. popyt na stal pozostanie na stałym poziomie w wyniku następujących dwóch sił. Po pierwsze, projekty infrastrukturalne i mieszkaniowe zainicjowane w 2020 r. będą nadal pomagać branży stalowej w odbudowie kondycji po pandemii w 2021 r. Z drugiej strony, jeśli gospodarka wykaże pełne ożywienie, rząd prawdopodobnie odwróci swoją politykę stymulacyjną, aby schłodzić sektor budowlany – uważa World Steel Association.

KRAJE ROZWINIĘTE MOZOLNIE PRÓBUJĄ ODRABIĆ STRATY

Produkcja w gospodarkach rozwiniętych, która dopiero zaczęła odrabiać straty po spowolnieniu pod koniec 2019 r., została dotknięta przez pandemią. Nawet przy silnym odbiciu po ponownym otwarciu gospodarek, dwucyfrowy spadek w ciągu całego roku nadal wydaje się nieunikniony – uważają analitycy Stowarzyszenia.

W Stanach Zjednoczonych, ożywienie po blokadzie było silne, wspomagane przez znaczne środki wsparcia rządowego. Spadek produkcji był krótszy i mniej dotkliwy niż oczekiwano. Jednak USA nadal walczy z rozprzestrzenianiem się wirusa, a dynamika ożywienia może zmaleć w nadchodzących miesiącach. Perspektywy na 2021 r. są dla gospodarki USA mało optymistyczne, choć z perspektywami rozwoju branży budownictwa i produkcji samochodów.

W Europie negatywne skutki gospodarcze COVID-19 zostały złagodzone przez silne systemy zabezpieczenia społecznego i bodźce fiskalne. Ożywienie po zamknięciu UE okazuje się silniejsze niż oczekiwano, ale głębokie ograniczenie głównych sektorów zużywających stal, zwłaszcza w motoryzacji, przyczyni się do dwucyfrowego spadku w 2020 r. Spadek był szczególnie wyraźny we Włoszech i Hiszpanii.

W Japonii i Korei Południowej, pomimo stosunkowo udanego zarządzania wirusem o mniej dotkliwych środkach ograniczających rozprzestrzenianie, popyt na stal w 2020 r. znacznie się zmniejszył, a w przyszłym roku nastąpi ograniczone ożywienie gospodarcze z powodu spadku eksportu.

Oczekuje się, że ogólny popyt na stal w gospodarkach rozwiniętych spadnie o 14,9 proc. w 2020 r. i wzrośnie o 7,9 proc. w 2021 r. Pandemia COVID-19 będzie wywierać mniej poważny wpływ na popyt na stal w gospodarkach rozwiniętych niż światowy kryzys finansowy, mając na uwadze, że na początku pandemii popyt na stal odnotowywał spadki – czytamy w raporcie.

GOSPODARKI ROZWIJAJĄCE SIĘ (bez Chin)

Ogólnie rzecz biorąc, gospodarki wschodzące były słabiej przygotowane do pandemi, a wpływ był nierówny, w zależności od struktury gospodarczej i dotkliwości wymaganych środków ograniczających. Wpływ ten obejmował szybko spadający popyt wewnętrzny, załamanie się eksportu i cen surowców oraz swobodny spadek turystyki bez natychmiastowego ożywienia gospodarczego. W 2020 r. spodziewany jest dwucyfrowy spadek popytu na stal dla głównych gospodarek wschodzących.

Indie i Brazylia najbardziej ucierpiały z powodu braku skutecznej kontroli wirusa. Oczekuje się, że Indie, gdzie wprowadzono jedną z najpoważniejszych blokad na świecie, od dziesięcioleci będą miały najgłębszy spadek popytu na stal. W 2021 r. powinno nastąpić jednak stosunkowo szybkie ożywienie gospodarcze, wspierane przez konsumpcję na obszarach wiejskich i rządowe inwestycje w infrastrukturę. W Ameryce Łacińskiej wpływ ten był wysoki na całym kontynencie ze względu na problemy strukturalne i złe zarządzanie kryzysowe. Wynikające z tego przerwy w reformach i pogorszenie stabilności społecznej regionu sugerują powolne ożywienie w 2021 r.

Oczekuje się, że w 2021 r. ożywienie popytu na stal w gospodarkach rozwijających się będzie mniejsze niż pełne, ale szybsze niż gospodarki rozwinięte, spowodowane inwestycjami w infrastrukturę. Oczekuje się, że popyt na stal w gospodarkach wschodzących, z wyłączeniem Chin, spadnie w 2020 r. o 12,3 proc. a w 2021 r. wzrośnie o 10,6 proc. – informuje World Steel Associacion.