Aktualności

CZY HUTA CZĘSTOCHOWA BĘDZIE SPRZEDANA Z „WOLNEJ RĘKI”?

Rada Wierzycieli zarekomendowała syndykowi sprzedaż ISD Huty Częstochowa z tzw. wolnej ręki. Syndyk złożył w sądzie wniosek o przedłużenie terminu ogłoszenia trzeciego przetargu na okres nie krótszy niż do 15 grudnia 2020 r.

W tym czasie ma on podjąć rozmowy z zainteresowanymi zakupem majątku częstochowskiej huty. Najkorzystniejszą ofertę syndyk przedstawi Radzie Wierzycieli, która podejmie uchwałę wyrażającą zgodę na sprzedaż przedsiębiorstwa z wolnej ręki.

Zainteresowanymi są Sunningwell Internationa Polska, Liberty House oraz COGNOR SA.