Aktualności

KRAKOWSCY HUTNICY OKUPUJĄ DYREKCJĘ

W poniedziałek  19 października 2020 roku Prezydium Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Poland podjęło uchwałę na mocy której wezwano zarząd ArcelorMittal Poland SA do niezwłocznego podjęcia rozmów i negocjacji gwarantujących pracownikom zatrudnionym ma stanowiskach likwidowanej części surowcowej stałego zatrudnienia na terenie krakowskiego oddziału.
Do momentu podpisania stosownego porozumienia związkowcy podjęli decyzję o rotacyjnej okupacji budynku dyrekcji oddziału w Krakowie. Ze względów na pandemię COVID-19, a także obostrzenia w czerwonej strefie okupacja ma ograniczony zasięg i na jednej zmianie przez 24 godziny w siedzibie związku przebywają dwie osoby, choć chętnych było znacznie więcej.

Tak w roku ubiegłym działacze NSZZ Pracowników AMP wyrażali swój sprzeciw wobec czasowego wyłączenia wielkiego pieca i stalowni przed siedzibą krakowskiego oddziału. Dziś działania na masową skalę ze względu na panującą pandemię są utrudnione.

Jak nam powiedział p.o. przewodniczącego NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland, wiceprzewodniczący związku Józef Kawula, który przejął stery związku ze względu na izolację przewodniczącego Krzysztofa Wójcika: zostaliśmy zmuszeni do podjęcia takich działań, bo nie możemy dopuścić do utraty miejsc pracy. Przez rok zapewniano nas o tym czasowym wyłączeniu wielkiego pieca i stalowni. Ludzie znosili trudy dojazdu do Dąbrowy Górniczej, a teraz mają zostać na bruku. Niestety zostaliśmy na placu boju sami, bo inne związki działające w Krakowie nie przyłączyły się do okupacji. Nie mogę tego zrozumieć, bo przecież nadrzędną rolą związków jest obrona pracowników. Jeżeli nie dojdzie w najbliższym czasie do rozmów i podpisania stosownego porozumienia rozpoczniemy przygotowania do przeprowadzenia referendum strajkowego. Mam jednak nadzieję, że zapewnienia dyrekcji i działu HR, że ludzie są najważniejsi przekute zostaną w czyn i dojdziemy do kompromisu dla dobra pracowników naszej huty.