Aktualności

SANJAY SAMADDAR PREZESEM ARCELORMITTAL POLAND

8 października Rada Nadzorcza ArcelorMittal Poland zatwierdziła zmiany w składzie zarządu. Na stanowisko prezesa zarządu koncernu powrócił Sanjay Samaddar obejmując również funkcję dyrektora generalnego. Dotychczasowy prezes Marc De Pauw będzie kontynuował pracę w Polsce jako członek zarządu. Nowy skład zarządu ArcelorMittal Poland jest nastepujący: Sanjay Samaddar prezes i dyrektor generalny, Czesław Sikorski wiceprezes zarządu, członkowie: Marc De Pauw, Tomasz Plaskura, Adam Preiss i Tomasz Ślęzak.


Prezes Samaddar z przemysłem stalowym związany jest od roku 2003, kiedy rozpoczął pracę w Galati w Rumunii jako dyrektor Biura Sprzedaży i Marketingu. W lipcu 2005 r. został dyrektorem ds. sprzedaży i marketingu oraz członkiem zarządu Mittal Steel Poland.
Po połączeniu koncernów Arcelor i Mittal awansował na stanowisko dyrektora ds. marketingu na Europę Wschodnią; odpowiadał za sprzedaż w Rumunii, Polsce i Czechach. W marcu 2008 r. Sanjay Samaddar objął stanowisko dyrektora generalnego i prezesa zarządu w ArcelorMittal Ostrava, a od czerwca 2009 roku do stycznia 2012 roku pełnił funkcję dyrektora generalnego ArcelorMittal Poland.