Aktualności

POGOTOWIE STRAJKOWE W KRAKOWSKIEJ HUCIE!

Podczas Nadzwyczajnego Posiedzenia Prezydium NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland w Krakowie podjęto decyzję o ogłoszeniu pogotowia strajkowego. W uchwale czytamy: W związku z podjętą decyzją (…) wzywamy zarząd do wycofania się z niej do dnia 16 października. Brak pozytywnej decyzji w wyznaczonym czasie wdroży procedurę strajkową poprzez przeprowadzenie referendum strajkowego, aż do zatrzymania urządzeń produkcyjnych w spółce. Podjęta decyzja jest wyrazem naszej determinacji w utrzymaniu części surowcowej w Krakowie i tym samym obrony miejsc pracy.

Zarząd związku skierował także list do prezesa Sanjaya Samaddara, w którym zawraca uwagę, że pracownicy krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland czują się oszukani i wykorzystani przez władze spółki.
„Deklaracje o czasowym wstrzymaniu pracy części surowcowej okazały się bezwartościowymi słowami kierowanymi do zaangażowanych i gotowych na wiele wyzwań pracowników krakowskiego Oddziału AMP SA. Niestety za ten ich wysiłek i zaangażowanie nagrodą jest utrata miejsc pracy. Zapewnienia zarządu o zabezpieczeniu pracowników traktujemy obecnie jak puste słowa.
Strona społeczna w wielu trudnych sytuacjach starała się dla wspólnego dobra wspierać działania ArcelorMittal Poland, zarówno na poziomie rządowym jak i lokalnym. Wiele naszych wystąpień dotyczących realnej pomocy dla spółki było wysłuchanych i realizowanych” – czytamy w liście.