Aktualności

ANEK DO UMOWY Z GRANGES – BORYSZEW OBEJMIE AKCJE SZWECKIEJ SPÓŁKI

Boryszew zawarł ze spółką Gränges aneks do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji Impexmetalu. W ramach rozliczenia transakcji, poza gotówką, Boryszew ma objąć blisko 3,5 proc. pakiet akcji Gränges. Jak podano w komunikacie, strony uzgodniły m.in., że na podstawie osobnego aneksu, który zostanie zawarty w przyszłości, zmianie ulegną postanowienia dotyczące płatności części ceny w kwocie odpowiadającej 90 mln zł, która zostanie rozliczona w drodze nabycia przez Boryszew akcji wyemitowanych przez Gränges.
Boryszew będzie również zobowiązany do objęcia dodatkowych akcji Gränges w liczbie odpowiadającej proporcji akcji Gränges będącej w posiadaniu Boryszewa do wszystkich akcji Gränges, jeśli w okresie 6 miesięcy następujących po dniu zamknięcia transakcji, kapitał zakładowy Gränges zostanie podwyższony w ramach realizacji prawa poboru.
Polska spółką będzie też zobowiązana do niesprzedawania akcji Gränges w okresie 6 miesięcy po zamknięciu transakcji.

Prezes Piotr Lisiecki.

„Po pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej przejęcia Aluminium Konin przez Gränges AB, podpisaliśmy dziś aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży z 27 listopada 2019 r. Zgodnie z dokumentem, w rozliczeniu transakcji, poza gotów-ką zdecydowaliśmy się objąć blisko 3,5 proc. pakiet akcji Gränges AB, co stanowi równowartość 90 mln złotych. Poprzez nabycie akcji Gränges AB chcemy w dalszym ciągu wykorzystywać potencjał rynku aluminium oraz produktów oferowanych przez Aluminium Konin. Boryszew będzie największym branżowym akcjonariuszem Gränges AB. Oczekujemy zamknięcia transakcji w ciągu naj-bliższych kilku tygodni” – po-wiedział, cytowany w komunikacie prasowym Piotr Lisiecki prezes Boryszewa.
Gränges jest światowym dostawcą walcowanych produktów aluminiowych stosowanych w wymiennikach ciepła i na innych rynkach niszowych. Ma zakłady w Szwecji, Chinach i USA.