Aktualności

ODAZOTOWANIE SPALIN BLOKU ENERGETYCZNEGO W KOKSOWNI PRZYJAŹŃ

Spółka SBB Energy podpisała umowę na wykonanie instalacji odazotowania spalin bloku energetycznego 71 MWe w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej należącej do Grupy Kapitałowej JSW. Termin oddania nowoczesnej instalacji przewidziany jest na trzeci kwartał 2022 roku. Blok, który produkuje energie elektryczną z gazu koksowniczego został uruchomiony w 2015 roku.
Spółka SBB Energy jako generalny wykonawca zaprojektuje, dostarczy, zamontuje i uruchomi instalację odazotowania typu tail-end za kotłem. Kompleksowy zakres prac pozwoli na spełnienie przez modernizowany kocioł wymagań konkluzji BAT LCP, poprzez doprowadzenie do osiągnięcia granicznej wielkości emisji tlenków azotu poniżej poziomu 100 mg/Nm3.

Koksownia Przyjaźń należąca do spółki JSW Koks dysponuje łącznie zainstalowaną mocą elektryczną na poziomie 110 MW. Spółka produkuje koks wielkopiecowy, wykorzystywany przede wszystkim w produkcji stali w polskich i światowych hutach oraz produkty węglopochodne (smołę, benzol, siarkę i gaz koksowniczy) stosowane w przemyśle chemicznym, np. do produkcji paliw lotniczych, farb i lakierów, do produkcji asfaltów, nawozów, elektrod węglowych, w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.