Aktualności

EUROPEAN ACTION DAY – O NOWY EUROPEJSKI PLAN DLA STALI

IndustriALL European Trade Union – organizacja zrzeszająca trzy europejskie centrale związkowe: metalowców, przemysłu lekkiego, górnictwa, energetyki i chemii ogłosiła 1 października 2020 roku Europejskim Dniem Działania dla Sektora Stalowego.
W tym dniu w całej Europie odbędą się demonstracje, spotkania z kierownictwami zakładów, politykami, akcje medialne przedstawiające trudną sytuację europejskiego hutnictwa, którą jeszcze bardziej pogłębiła pandemia koronawirusa. Hutnicy wzywają unijnych decydentów, krajowe rządy i zakłady hutnicze do podjęcia pilnych działań w celu ochrony sektora stalowego i miejsc pracy. Podkreślają, że stal ma kluczowe znaczenie dla ożywienia gospdoarczego w Europie po COVID-19.
Tymczasem produkcja stali w Unii Europejskiej spadła o 40 proc., a nowe zamówienia zmniejszyły się o 70-75 proc. Szacuje się, że co najmniej 45 proc. siły roboczej podlega zwolnieniom lub ograniczeniom czasu pracy. Istnieją poważne obawy utraty 50 proc. zdolności produkcyjnych stali. Podczas gdy Europa ucierpiała w I kwartale 2020 roku Chiny zdołały zwiększyć produkcję o 1,3 proc. – informują organizatorzy European Action Day.
Hasłem jednoczącym związki zawodowe w walce o europejską stal jest „Europa potrzebuje stali, a stal potrzebuje Europy”. Dziś pracownicy przemysłu stalowego i ich związki zawodowe walczą: o trwałe miejsca pracy w europejskim przemyśle stalowym. Przeciw nieuczciwemu handlowi, o uczciwą konkurencję, o pakiety stymulujące na szczeblu państw i UE w celu ożywienia produkcji przemysłowej, o nisko emisyjną stal wyprodukowaną w Europie, o nowy „Europejski plan działania dla stali”. Przemysł stalowy jest kluczową częścią konkurencyjności i zrównoważonego przemysłu tworzącego fundament europejskiej gospodarki.
Jak European Action Day będzie wyglądać w Polsce? Otóż głównym jego punktem będzie posiedzenie prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach w dniu 29 września z udziałem przedstawicieli rządu, parlamentu, strony społecznej, pracodawców poświęcone aktualnej sytuacji i problemom przemysłu stalowego, którego efektem będzie stanowisko dotyczące problemów branży i sposobów ich rozwiazywania skierowane do unijnych decydentów i rządu oraz podkreślające znaczenia stali dla odbudowy gospodarki po pandemii COVID-19.