WYKORZYSTAĆ WSZELKIE INSTRUMNETY DLA OCHRONY UNIJNEGO RYNKU

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz oraz ministrowie Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Belgii, Luksemburga i Słowacji wysłali list do komisarza Unii Europejskiej ds. handlu Phila Hogana z apelem o ochronę unijnego rynku stali – informuje PAP. Zwracają w nim uwagę, że pandemia COVID-19 doprowadziła do bezprecedensowego spowolnienia gospodarczego w Europie, co ma negatywny wpływ na przemysł stalowy w UE.

Malejący popyt na stal doprowadził do znacznego ograniczenia wykorzystania mocy produkcyjnych i zamknięcia kilku zakładów produkcyjnych w Europie. W efekcie przemysł jest narażony na „agresywne działania” krajów spoza UE eksportujących produkty stalowe. Dlatego konieczne jest przyjęcie odpowiednich środków w celu ochrony przemysłu w UE – uważają ministrowie.

Przedstawiciele rządów ośmiu krajów unijnych piszą w liście, że w pełni popierają obowiązujące w UE środki ochronne. Wskazują jednak, że w obecnej sytuacji trzeba zrobić więcej.
Komisja Europejska przygotowała projekt rozporządzenia wykonawczego, który zawiera kilka propozycji usprawnienia zarządzania kontyngentami. Te propozycje – jak oceniają w liście – zmierzają we właściwym kierunku. Jednocześnie chcą zaostrzenia projektu Komisji i proponują m.in. wprowadzenie kwot krajowych dla wszystkich kategorii produktów stalowych oraz w związku ze zmniejszającym się popytem wprowadzenie mechanizmu przeniesienia niewykorzystanych kwot z trzech pierwszych kwartałów bieżącego roku na ostatni kwartał obowiązywania środków ochronnych, czyli na drugi kwartał 2021 roku.

Podkreślają również, że taka decyzja ochroniłaby rynek stali w UE trakcie kryzysu i byłaby zgodna z regułami Światowej Organizacji Handlu. „Obecna sytuacja wymaga od Komisji rozważenia wykorzystania wszystkich dostępnych instrumentów w celu zapewnienia przyszłości przemysłu stalowego. Ponadto musimy już teraz zastanowić się, jak chronić przemysł stalowy po wygaśnięciu środków ochronnych w czerwcu 2021 r.” – piszą w liście.