Aktualności

JEST POROZUMIENIE WS. HUTY POKÓJ

We wtorek 9 czerwca zarząd Huty Pokój SA przyjął warunki porozumienia pomiędzy PKO BP a Węglokoksem. Tym samym otwiera to drogę do restrukturyzacji zadłużonej huty i przekazania części produkcyjnej rudzkiej huty do Grupy Kapitałowej Węglokoksu.
Dzięki temu porozumieniu uratowane zostaną miejsca pracy, a Huta Pokój będzie mogła nadal produkować. Węglokoks jako główny udziałowiec i właściciel huty porozumiał się z bankiem PKO BP ws. zadłużenia w wysokości 230 mln złotych. Wierzyciele oraz zarząd huty potwierdzili, że nie będzie żadnych problemów z bieżącą działalnością produkcyjną i wypłatą wynagrodzeń dla hutników.


Związki zawodowe działające w hucie z zadowoleniem przyjęły informację o porozumieniu, choć podchodzą do niego z nieufnością, podkreślając, że w przeszłości już kilkakrotnie obiecywano szybkie załatwienie sprawy.
Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Joachim Kuchta i przewodniczący Komisji Międzyzakładowej WZZ Sierpień 80 Mariusz Latka skierowali list do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, w którym wyrazili swoje zadowolenie i nadzieję na szybkie zakończenie przejmowania majątku produkcyjnego Huty Pokój przez Węglokoks, dając jednocześnie zarządom obu firm termin do 20 czerwca br.

W liście czytamy m.in: (…) porozumienie jest tylko jednym z etapów programu naprawczego, a w rozmowach z Węglokoksem nie raz wskazywanym jako ten, który jest najtrudniejszym. Organizacje związkowe stoją więc na stanowisku, że skoro strony w tak trudnym temacie doszły do porozumienia, to nic już nie stoi na przeszkodzie, by mogło dojść do finalizacji całego procesu przejmowania części produkcyjnych Huty Pokój przez Węglokoks. Dla nas – jako strony społecznej najważniejsze jest utrzymanie miejsc pracy i rozwój naszej firmy. (…) W przeszłości już nie raz obietnice, które były składane, nie były dotrzymywane. Oczekujemy więc deklaracji ze strony zarządów w postaci kolejnego porozumienia. W przeciwnym razie strona związkowa zaostrzy akcję protestacyjną (…).