ZWIĄZKOWCY POKOJU DO PREMIERA – TRWA AGONIA POLSKIEGO HUTNICTWA

Taki transparent zawisł na dyrekcji rudzkiej Huty Pokój. Przewodniczący działających w hucie związków zawodowych Joachim Kuchta z Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność i Mariusz Latka z Komisji Międzyzakładowej WZZ Sierpień 80 wystosowali oświadczenie, w którym wskazują na brak jakichkolwiek decyzji właściciela związanych z podpisanymi w roku ubiegłym porozumieniami.


Jak czytamy „Mimo prób dialogu i informowania organów państwowych o problemach związanych z realizację porozumienia oraz pogarszającą się kondycją Huty Pokój SA i całej branży hutniczej, nie widzimy żadnych działań mających na celu zmienić zaistniała sytuację. Wyżej wymienione czynniki i fatalne nastroje społeczne zmuszają organizacje związkowe do zdecydowanych działań. (…) Nierealizowanie porozumień przez Węglokoks, brak dialogu ze stroną społeczną, składanie obietnic przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o uratowaniu Huty Pokój pozostają tylko hasłami, które mogą nigdy nie zostać zrealizowane. Jeśli zaistniałą sytuacja nie ulegnie zmianie strona związkowa będzie zmuszona zaostrzyć formę protestu. Nie pozwolimy by 180 letnie tradycje i ciężka praca wielu pokoleń zostały zniszczone”.