Aktualności

WĘGLOKOKS ODPOWIADA NA ZARZUTY ZWIĄZKOWCÓW Z HUTY POKÓJ

Węglokoks odpowiadając na zarzuty oświadczył, że „Obecna pogarszająca się sytuacja ekonomiczna spowodowana epidemią koronawirusa dodatkowo wpłynie negatywnie na proces oddłużania aktywów Huty Pokój i walkę o utrzymanie miejsc pracy w tym zakładzie. Liczymy na to, że strona społeczna będzie współpracować w tym zakresie z Grupą Kapitałową Węglokoks, gdyż alternatywą dla obecnego scenariusza restrukturyzacji jest upadłość przedsiębiorstwa.

Zadeklarowaliśmy objęcie 100 proc. udziałów w nowo powołanej spółce Huta Pokój Profile, którą wydzielono z części produkcyjnej wydziałów B1 i B2. Rozpoczęliśmy również dialog finansowy z bankiem PKO BP, wstrzymując tym samym egzekucję długu bankowego, którego Huta Pokój SA nie jest w stanie obsłużyć.

Aktualnie, wbrew informacjom, jakie przekazuje strona społeczna, jedynym źródłem finansowania działalności części produkcyjnej Huty Pokój (tj. spółek zależnych Huta Pokój Profile i Huta Pokój Konstrukcje, zatrudniających łącznie prawie 600 osób) jest Grupa Kapitałowa Węglokoks SA. Podniesiono znacząco limit zaangażowania finansowego w zakup wsadu do produkcji i dzisiaj jest on zapewniony w maksymalnie możliwej na rynku wielkości” – poinformowała spółka.

Na mocy ubiegłorocznego porozumienia przejęcie aktywów Huty Pokój w Rudzie Śląskiej przez Węglokoks miało nastąpić do końca lutego 2020 r. Do czasu sfinalizowania operacji przejęcia majątku, Węglokoks zagwarantował dostawy wsadu i utrzymanie produkcji.