ZMIANA UMOWA ZAKUPU WŁOSKIEJ ILVY

Jak informuje ArcelorMittal spółce AM InvestCo i udało się podpisać z komisarzami Huty Ilva poprawkę do pierwotnej umowy najmu i zakupu włoskiej huty. Umowa zmieniająca określa warunki znacznej inwestycji włoskich podmiotów sponsorowanych przez państwo w AM InvestCo, tworząc tym samym podstawę nowego partnerstwa między ArcelorMittal i rządem włoskim. Inwestycja kapitałowa rządu włoskiego w Ilvie, która ma zostać ujęta w umowie inwestycyjnej ma być zrealizowana do 30 listopada 2020 roku i będzie co najmniej równa pozostałym zobowiązaniom AM InvestCo w stosunku do pierwotnej ceny zakupu Ilvy – czytamy w komunikacie koncernu.

Umowa zmieniająca opiera się na nowym planie przemysłowym dla Ilvy, który obejmuje inwestycje w technologie wytwarzania stali niskowęglowej. Nowy plan przewiduje budowę obiektu DRI, który ma być finansowany i obsługiwany przez inwestorów zewnętrznych oraz piec elektryczny (AEF), który ma zostać zbudowany przez AM InvestCo. Jeżeli strona włoska nie wywiąże się z umowy inwestycyjnej do końca listopada AM InvestCo ma prawo do odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem uzgodnionej płatności.

Ponadto AM InvestCo i komisarze Ilva zawarli odrębną umowę ugodową, na mocy której spółka zgodziła się wycofać swoje zawiadomienie o wycofaniu się z pierwotnej umowy, a komisarze Ilvy zgodzili się wycofać wniosek o wydanie nakazu sądowego, który miał zostać rozpatrzony w sądzie cywilnym w Mediolanie.

Ostateczne zakończenie transakcji jest zaplanowane na maj 2022 roku z zastrzeżeniem różnych warunków zawieszających m.in.: zamknięcia umowy inwestycyjnej; zmiany istniejącego planu ochrony środowiska w celu uwzględnienia zmian w nowym planie przemysłowym; zniesienia wszystkich konfiskat karnych w zakładzie w Taranto; a także podpisanie nowego porozumienia ze związkami zawodowymi.