Aktualności

EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD BEZ MIEDZI JEST NIEMOŻLIWI

Przekonywali podczas spotkania w Brukseli z przedstawicielami instytucji unijnych zarządzający KGHM Polska Miedź SA. W siedzibie Business & Science Poland dyskutowano o przyszłości sektora miedziowego w Unii.

KGHM wskazuje, że miedź jest kluczowym surowcem dla realizacji idei Europy neutralnej dla klimatu, dlatego tak istotne jest wsparcie przemysłu wydobywczego i hutniczego. Działania służące osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. są priorytetem dla Komisji Europejskiej. Widoczne jest dążenie do zaostrzenia celów klimatycznych, o czym świadczy propozycja tzw. Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal). Według przewidywań Komisja zaproponuje zmianę celu redukcji do 2030 r. do 50/55%.

– Miedź ma rozliczne zastosowania w innowacyjnych sektorach gospodarki, w tym także w rozwiązaniach służących poprawie efektywności energetycznej. To kluczowe sprawy dla zapewnienia neutralności klimatycznej Europy. Brak produkcji hutniczej miedzi oraz górnictwa metali nieżelaznych w systemie rekompensat mógłby mieć dotkliwe konsekwencje – mówił Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Realizacja idei Europy neutralnej dla klimatu jest możliwa do osiągnięcia jedynie w przypadku zapewnienia wystarczającej ilości metali nieżelaznych.

Miedź odgrywa ważną rolę w rozwiązaniach technicznych wykorzystywanych m.in. w obszarach energetyki słonecznej, wiatrowej czy wodnej, a także energetyki geotermalnej i wykorzystującej biomasę. Po srebrze, to właśnie miedź ma najwyższą spośród wszystkich metali przewodność elektryczną. Instalacje zawierające ten surowiec działają zwykle bardziej efektywnie, z redukcjami zużycia energii w przedziale 20-30%.

KGHM Polska Miedź S.A. proponuje UE m.in. włączenie sektora surowcowego jako przemysłu energochłonnego w możliwość pozyskania funduszy UE oraz wsparcie innowacji i inwestycji w zaawansowane technologie. Strategia spółki zakłada, że do końca 2030 roku, 50 proc. zapotrzebowania KGHM na energię elektryczną ma pochodzić ze źródeł własnych oraz OZE.

W swojej argumentacji KGHM Polska Miedź S.A. zwraca też uwagę m.in. na rosnącą konkurencję ze strony wysokoemisyjnych gospodarek azjatyckich oraz konieczność zachowania innowacyjnego charakteru Europy, a także jej dalszy niezagrożony rozwój gospodarczy i cywilizacyjny.

Tymczasem Komisja Europejska w styczniu br. przedstawiła projekt zmian do wytycznych dotyczących systemu rekompensat kosztów pośrednich w ramach IV okresu rozliczeniowego Systemu Handlu Emisjami w UE. Dokument nie uwzględnia produkcji hutniczej miedzi i górnictwa metali nieżelaznych. Wejście w życie aktualnych propozycji Komisji Europejskiej oznaczać może znaczący wzrost wydatków związanych z pozyskiwaniem na rynku energii elektrycznej, a więc podniesienie ogólnych kosztów działalności. Związane z tym obciążenia mogą wpłynąć na możliwości oraz skalę działania KGHM, w tym również na projekty inwestycyjne czy społeczne.