POSZUKIWANY ZARZĄD

Rada nadzorcza JSW Innowacje ogłosiła konkurs na stanowiska prezesa i dwóch wiceprezesów. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 19 marca, a rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano na 24 marca.

Ogłoszone postępowanie związane jest z przyjęciem w dniu 21 lutego rezygnacji prezesa Jarosława Mrozka i odwołaniem dwóch członków zarządu Jacka Srokowskiego i Agnieszki Hankus-Kubicy.

Przypomnijmy, że kilka dni wcześniej 19 lutego przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych potwierdzili, że resort w trybie pilnym nakazał wszczęcie kontroli w spółce JSW Innowacje, która ma wyjaśnić, czy doszło tam do molestowania pracownic. Tłem dymisji prezesa oraz kontroli zleconej przez ministerstwo były sygnały związane z podejrzeniem takiego molestowania.

Były prezes JSW Innowacje Jarosław Mrozek, który kierował spółką od października ub. roku, odniósł się później do sprawy odrzucając podejrzenia dotyczące molestowania. Jak mówił, podał się do dymisji, żeby nikt nie zarzucił mu, że wpływał na jakiekolwiek procesy kontrolne.

Spółka JSW Innowacje z siedzibą w Katowicach powstała z przekształcenia należącej do grupy JSW firmy Polski Koks, jako zaplecze badawczo-rozwojowe. „Misją spółki jest rozwój technologii i systemów zwiększających potencjał i możliwości polskiego przemysłu wydobywczego. Celem głównym jest osiągnięcie znaczącej pozycji w zakresie podaży zaawansowanych technologii i usług dla górnictwa”.