NIEUCZCIWA KONKURENCJA BIJE W EUROPEJSKI PRZEMYSŁ STALOWY

Przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Stali EUROFER komentując osiągnięte wyniki uważają, że pomimo spadku zapotrzebowania na stal w Europie rzędu 3,3 proc. spadek produkcji o prawie 5 proc. pokazuje, jak duży wpływ na rynek stalowy Unii ma nieuczciwy import z krajów trzecich. Dlatego tak ważnym jest skuteczna obrona rynku i wprowadzenie opłaty węglowej – carbon border tax.

Zdaniem analityków EUROFERu trwający negatywny trend w zakresie popytu na stal jest wynikiem utrzymującego się załamania w sektorze produkcyjnym w UE z powodu osłabienia eksportu i inwestycji, które stały się bardziej widoczne w drugim i trzecim kwartale 2019 roku i kontynuowane w dalszej jego części, choć z pewnymi oznakami stabilizacji. Nie przewiduje się jednak znaczącego odbicia rynku przed drugą połową 2020 r.

W najnowszym raporcie ekonomicznym Stowarzyszenia czytamy, że „Gospodarka UE jest nadal narażona na kilka czynników ryzyka, takich jak ciągły spór handlowy między Stanami Zjednoczonymi i ich głównymi partnerami, kolejnym zagrożeniem jest Brexit bez porozumienia (…) Dlatego dalszego pogorszenia nastrojów i niższego wzrostu inwestycji nie można wykluczyć w nadchodzących kwartałach. Wzrost PKB w 2019 roku gwałtownie zwalniał zarówno na świecie, jak i w strefie euro, zwłaszcza w Niemczech (…)

Perspektywy makroekonomiczne prawdopodobnie poprawią się w 2020 r. i 2021 r.. Przy wsparciu i łagodzeniu niepewność rynkowych oraz prowadzeniu ekspansywnej polityki pieniężnej może przynieść niewielkie ożywienie w większości sektorów przemysłowych. W 2020 roku wzrost PKB w UE może wynieść 1,2 proc. i 1,4 proc. w 2021 r. Realna konsumpcja stali ma wzrosnąć dopiero w 2021 roku, choć warunki biznesowe w sektorach wykorzystujących stal powinny nieco się poprawić w już w II połowie 2020 r. W rezultacie oczekuje się, że rzeczywiste zużycie stali osiągnie 160,9 mln ton w 2020 r. i 163,2 mln ton w 2021 r. – czytamy w raporcie.