GLOBALNA PRODUCKA STALI WZROSŁA – CHINY UMACNIĄJĄ SWOJA DOMINACJĘ !

WorldSteel Association ogłosiło wyniki produkcyjne sektora stalowego w 2019 roku z których jednoznacznie wynika, że pomimo światowej nadwyżki w roku ubiegłym produkcja stali ponownie wzrosła, tym razem o 3,4 proc. w porównaniu do roku 2018 i to za sprawą Azji i Bliskiego Wschodu, gdzie głównym motorem napędowym były oczywiście Chiny. Z danych wynika, że w Unii Europejskiej produkcja spada szybciej aniżeli popyt na stal, co jednoznacznie świadczy o dużym imporcie z krajów trzecich.

W 2019 roku na świecie wyprodukowano 1,87 mld ton stali surowej. Najwięcej w Azji 131,6 mln ton, co stanowi wzrost produkcji o 5,7 proc. w porównaniu do roku 2018. Największy wzrost odnotowały Chiny 8,3 proc. gdzie w roku ubiegłym wyprodukowano 996,3 mln ton to stali. Porównując te dane do globalnego rynku trzeba stwierdzić, że kraj ten zwiększył swój udział w światowej produkcji z 50,9 proc. w 2018 roku do 53,3 proc. w 2019 roku. Wzrost odnotowały również Indie gdzie wyprodukowano 111,2 mln ton stali (wzrost 1,8 proc.). Chiny i Indie zajmują dwa pierwsze miejsca w rankingu WorldSteel, zaś Japonia pomimo spadku produkcji o 4,8 proc. (99,3 mln ton) uplasowała się na trzecim miejscu.

Patrząc na pierwszą dziesiątkę niewiele się zmieniło od roku ubiegłego. Jedynie Stany Zjednoczone Ameryki, dzięki protekcyjnej polityce prezydenta Donalda Trumpa, zdołały osiągnąć wzrost produkcji o 1,5 proc. do 87,9 mln ton. Kolejne miejsca zajęły Rosja ze spadkiem 0,7 proc. (71,6 mln ton), Korea Południowa spadek 1,4 proc. (71,4 mln ton), Niemcy spadek 6,5 proc. (39,7 mln ton), Turcja spadek 9,6 proc. (33,7 mln ton), Brazylia spadek 9 proc. (32,2 mln ton), Iran wzrost o 30,1 proc. (31,9 mln ton).

Jeszcze większą dynamikę wzrostową osiąga przemysł stalowy Wietnamu, który w roku ubiegłym wyprodukował 20,1 mln ton stali (wzrost o ponad 43 proc.) i pnie się w górę w rankingach, zajmując w roku ubiegłym 14 pozycję.

Unia Europejska wyprodukowała w 2019 roku 159,4 mln ton stali co oznacza spadek o 4,9 proc. Największe spadki odnotowały: Chorwacja 52,1 proc. (prognoza), Finlandia 16,2 proc., Węgry 11 proc., Polska 10,8 proc. i Bułgaria 10,7 proc.. Inne kraje poza Austrią, która zwiększyła swoją produkcję z 6,8 mln ton do 7,4 mln ton (7,8 proc) odnotowały jednocyfrowe spadki od 6,5 proc do 0,6 proc.

Polska z produkcją na poziomie niespełna 9,1 mln ton uplasowała się na 19 miejscu. Na prawie 11 proc spadek produkcji w naszym kraju wpłynęło wyłączenie pod koniec ubiegłego roku wielkiego pieca w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland.

Azja i Bliski Wschód były w roku ubiegłym jedynymi regionami świata gdzie odnotowano wzrost produkcji. W Azji wyprodukowano 1,328 mln ton stali ( wzrost o 5,9 proc) a na Bliskim Wschodzie ponad 42 mln ton stali (wzrost o 20 proc.)

Przedstawiona analiza roku 2019, jak zaznacza WorldSteel Association, obejmuje 64 podmioty, które udostępniają dane i mogą one w nieznaczny sposób różnić się od rzeczywistości.