Aktualności

KRAKÓW ZWOŁUJE OKRĄGŁY STÓŁ WS. HUTY

17 stycznia w krakowskim magistracie odbędzie się „okrągły stół” w związku z wstrzymaniem pracy wielkiego pieca i stalowni w oddziale ArcelorMittal Poland. W spotkaniu, które jest inicjatywą prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego, może wziąć udział każdy zainteresowany. Obrady rozpoczynają się o godz.10, a swój udział w nich potwierdziła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Jak czytamy w komunikacie władz miasta, celem spotkania jest „zapewnienie odpowiedniej pomocy zarówno pracownikom krakowskiego zakładu, ich rodzinom, jak i adeptom krakowskich uczelni studiujących na kierunkach związanych z hutnictwem, leży w interesie miasta”. Według władz miasta liczba osób dotkniętych decyzją o wstrzymaniu pracy wielkiego pieca, uwzględniając załogi firm współpracujących z hutą, może przekroczyć 7 tyś., a skutki tej decyzji mogą mieć negatywny wydźwięk nie tylko w lokalnej, ale i krajowej skali. W zaproszeniu do udziału w okrągłym stole podkreślono, że inicjatywa spotkania związana jest z ograniczonymi możliwościami wpływania przez władze miasta na decyzje związane z zarządzaniem prywatnym przedsiębiorstwem, jakim jest ArcelorMittal Poland.

„Okrągły stół” ma umożliwić wszystkim zainteresowanym stronom zaprezentowanie swoich stanowisk i wskazanie realnych perspektyw. Ma być szansą na „rzetelne przeanalizowanie sytuacji i zaproponowanie optymalnych rozwiązań”.

W listopadzie ubr. zarząd ArcelorMittal Poland zdecydo-wały o tymczasowym wstrzymaniu pracy części surowcowej w krakowskiej hucie. Wielki piec został zatrzymany 24 listopada, a 3 grudnia – całkowicie wygaszony. Prezes Geert Verbeeck zapewniał, że żaden z pracowników nie zostanie zwolniony, a huta wznowi produkcję jak tylko sytuacja rynkowa poprawi się. Przeciwko decyzji o wstrzymaniu pracy wielkiego pieca i stalowni głośno protestowali związkowcy, którzy uzanali ją za błędną i prowadzącą do „katastrofy hutnictwa w Polsce”. Uważają, że jej negatywne skutki odbiją się na wynikach całej spółki ArcelorMittal Poland.