ARCELORMITTAL EUROPE MA AMBITNE PLANY REDUKCJI CO2

ArcelorMittal stawia sobie ambitny cel zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w Europie o 30 procent do 2030 roku, co ma wesprzeć koncepcję Zielonego Ładu przyjętego przez Komisję Europejską. Cel ten wpisuje się w plan firmy ogłoszony w maju ubiegłego roku, by osiągnąć neutralność klimatyczną w Europie do roku 2050.

Aby osiągnąć swoją założenia i zredukować emisje dwutlenku węgla w Europie o 30 proc., ArcelorMittal będzie bazował na trzech różnych ścieżkach, dzięki którym możliwa będzie znaczna obniżka emisji dwutlenku węgla:

• procesy hutnicze prowadzone w oparciu o czystą energię, np. wykorzystanie w produkcji wodoru, a także bezpośredniej elektrolizy

• przetwarzanie dwutlenku węgla – wykorzystanie w procesach hutniczych zamiast paliw kopalnych takich surowców jak biomasa, co pozwoli na obniżenie emisyjności hutnictwa

• przechwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla – przy utrzymaniu obecnej metody produkcji stali emisje dwutlenku węgla będą przechwycone i zmagazynowane lub ponownie wykorzystywane, a nie emitowane do powietrza.

– Jesteśmy zobowiązani do dekarbonizacji przemysłu hutniczego zgodnie z porozumieniem paryskim i zobowiązaniem UE, by do roku 2050 osiągnąć neutralność klimatyczną, jaką przyjęto w Zielonym Ładzie. Nasz plan i cel obniżenia emisji w Europie o 30 proc. do roku 2030 to duży krok we właściwym kierunku. Nie mamy przy tym modelu uniwersalnego, gdyż nasze zakłady są na różnych etapach zaawansowania technologicznego. W różnych zakładach sprawdzą się więc różne technologie. Przez ostatnie kilka lat testowaliśmy wiele technologii. Teraz nadszedł czas, aby zacząć je wdrażać, mając wsparcie UE i krajów członkowskich, aby zdekarbonizować nasze procesy. ArcelorMittal wspiera Zielony Ład przedstawiony przez Komisję Europejską; uważamy, że właściwe mechanizmy rynkowe są bardzo ważną częścią umożliwiającą rozwijanie niskoemisyjnego hutnictwa. Mowa tu o podatku od śladu węglowego i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który pozwoli inwestować w badania i zieloną technologię – mówi Geert Van Poelvoorde, dyrektor generalny ArcelorMittal Europe – wyroby płaskie.

W celu osiągnięcia zakładanej redukcji emisji dwutlenku węgla ArcelorMittal Europe wdraża lub planuje w najbliższym czasie wdrożyć w swoich zakładach najnowocześniejsze technologie, a wśród nich:

• Carbalyst – metoda polegająca na zamianie gazów hutniczych z wielkiego pieca w bioetanol. Ten projekt o wartości 120 mln euro realizowany w ArcelorMittal w Gandawie zakończy się w 2020 r.

• IGAR – technologia przechwytywania CO2 z procesów wielkopiecowych i zamiany na gaz syntetyczny, który może zastąpić paliwa kopalne do redukcji rudy żelaza w procesie wielkopiecowym. Projekt pilotażowy prowadzony jest obecnie w ArcelorMittal w Dunkierce (Francja).

• Torero – projekt o wartości 40 mln euro, który zakłada produkcję biowęgla z odpadów drzewnych. Taki biowęgiel ma zastąpić paliwa kopalne obecnie używane w wielkim piecu. Pierwszy taki projekt powstaje w Gandawie, a jego uruchomienie przewidziane jest na rok 2020.

• Redukcja rudy żelaza za pomocą wodoru – inwestycja warta 65 mln euro prowadzona jest w Hamburgu (Niemcy). Pozwoli ona zwiększyć użycie wodoru w procesie bezpośredniej redukcji rudy żelaza.

• Przechwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla – połączenie przełomowych technologii pozwalających zmniejszyć koszty przechwytywania, oczyszczania i skraplania CO2 powstałego z gazów odpadowych. Projekt rozpocznie się w ArcelorMittal Dunkierka w 2020 roku i już w kolejnym roku umożliwi przechwytywanie z gazów hutniczych 0,5 ton metrycznych CO2 na godzinę.