Aktualności

HUTNICY O PROBLEMACH BRANŻY

Hutnicy zrzeszeni w Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników spotkali się 11 września z Mirosławem Motyką prezesem zarządu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w celu omówienia aktualnej sytuacji sektora stalowego w Polsce i Unii Europejskiej. Do Katowic przybyli przewodniczący związków zawodowych największych hutniczych i koksowniczych zakładów, w tym z ArcelorMittal Poland – Kraków, Dąbrowa Górnicza,  Huty „Łabędy”, JSW Koks – Koksownia Przyjaźń i Koksownia Zabrze, Celsa Huta Ostrowiec, ArcelorMittal Warszawa, Walcowni Metali Dziedzice, Baterpolu, których powitał przewodniczący Federacji Mirosław Grzybek.

Po autoprezentacji uczestników spotkania prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowe przeszedł do omówienia trudnej sytuacji branży hutniczej, która od połowy ubiegłego roku boryka się ze spadkiem produkcji oraz cen na wyroby stalowe.

 Po analizie za 6 miesięcy bieżącego roku z całą pewnością można powiedzieć, że sytuacja europejskiego hutnictwa jest bardzo zła. Spadek produkcji stali w UE wyniósł 11 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, a w Polsce aż 20 proc.

– Dziś już wiemy, że spadek ten w miesiącach letnich jeszcze się pogłębił. Według szacunkowych danych zużycie stali w Unii w roku bieżącym spadnie o około 3 proc., a w naszym kraju może być on jeszcze większy. W roku ubiegłym wyprodukowaliśmy w Polsce 7,4 mln ton stali przy zużyciu jawnym na poziomie 13,3 mln ton. Rok wcześniej było to analogicznie 8,4 mln ton i 15,3 mln ton. Te dane pokazują, że mamy potencjał, ale nie potrafimy konkurować i bronić własnego rynku. Z roku na rok wchodzą do nas nowi gracze wypychając z rodzimego rynku krajowych producentów. Światowa nadprodukcja mocy wytwórczych to około 600 mln ton stali. W roku ubiegłym wyprodukowano 1,885 mln ton stali, a wzrosty odnotowały jedynie kraje rozwijające się jak Indie (+6 %), Indonezja (+5%), Malezja (+10%), Arabia Saudyjska (+4%), Iran (+8%). Pozostali gracze zakończyli rok z większymi lub mniejszymi stratami. Rosja dla przykładu była na 7 proc. spadku, a po sześciu miesiącach bieżącego roku (dane szacunkowe) odnotowuje, pomimo nałożonych na nią przez Unię Europejską sankcji, 1 proc. wzrost produkcji. To oznacza, że znalazła nowe rynki zbytu oraz dowodzi na jak wielka skalę Moskwa zaprzęgła swój przemysł do wysiłku wojennego – mówił Mirosław Motyka.

Prezes HIPH omówił również sytuację na rynku złomu, który nadal dla wielu polityków jest odpadem, a de facto to zielony surowiec, który ma wspomagać transformację i dekarbonizację hutnictwa. Kończąc swoje wystąpienie Mirosław Motyka zaprezentował postulaty branży, które mogłyby uchronić unijne hutnictwo przed upadkiem, a dotyczą wprowadzenia regulacji obniżających ceny energii, a także ochrony rynku przez ucieczką złomu do krajów trzecich oraz usprawnienia i przyspieszenia procedur administracyjnych.

W dyskusji głos zabrali m.in.: Krzysztof Wójcik – przewodniczący NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland w Krakowie, Tomasz Ziołek – wiceprzewodniczący krakowskich hutników, Artur Jacek Wilkoń – przewodniczący ZZ Pracowników Huty Łabędy oraz Krystian Kacuga – przewodniczący MZZ Celsa Huta Ostrowiec.

Związkowcy zwrócili uwagę na błędne postrzeganie przez urzędników i polityków złomu stalowego, który jest cennym surowcem wtórnym o minimalnym śladzie węglowym i idealnie nadającym się do powtórnego przetopienie, a nie odpadek którego należy się za wszelką cenę pozbyć. Ich zdaniem trzeba zrobić wszystko by zmienić myślenie o złomie jako zielonym surowcu. Inną bardzo ważną poruszoną kwestią była możliwość przeniesienia produkcji hutniczej – przetwórczej w inne do innych krajów, które posiadają tani prąc i tania siłę roboczą.

Przewodniczący Krystian Kacuga poinformował, że sąd w Barcelonie oddał grupę Celsa w ręce wierzycieli z Deutsche Bankiem na czele. Wśród nowych właścicieli są także Attesor Capital, SVP i Anchorage. Nowy zarząd zapewnia, że nie ma zamiaru likwidować zakładów, ale obawy pracowników w Polsce są ogromne.

Mirosław Grzybek przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników podziękował prezesowi Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej za udział w spotkaniu i przedstawienie sytuacji hutnictwa deklarując wsparcie postulatów branży, które mogą uchronić tysiące hutników przed utratą pracy.