Aktualności

JACEK SASIN U HUTNIKÓW W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Jacek Sasin wicepremier i minister aktywów państwowych 11 września przyjechał do Rudy Śląskiej, by spotkać się z hutnikami. Po raz kolejny obiecał realizację ambitnego programu odbudowy polskiego przemysłu stalowego na bazie aktywów hutniczych Węglokoksu, czyli Huty Pokój, Huty Pokój Profile. Huty Pokój Konstrukcje. Walcowni Blach Batory i Huty Łabedy.

– Dziś trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek gospodarowanie państwa bez stali. Chcemy inwestować w odbudowę hutnictwa. Przygotowaliśmy projekt nowej stalowni i walcowni w Rudzie Śląskiej. Nowoczesnego zakładu, który mógłby zaspokoić polski rynek i potrzeby stali. Mam nadzieję, że to będzie duży krok w kierunku odbudowy hutnictwa. Mamy projekt. Jesteśmy zdeterminowani go zrealizować – mówił Jacek Sasin.

Według niego Węglokoks ma odegrać kluczową rolę w odbudowie przemysłu stalowego, a Polska musi dysponować kluczowymi obszarami jak energetyka, przemysł paliwowy, zbrojeniowy, hutnictwo, górnictwo, w także przemysł farmaceutyczny.

– Dziś zaledwie resztki przemysłu stalowego jest w rękach państwa. Musimy importować stal do Polski głownie ze wschodu, z Ukrainy i Rosji. Tutaj sytuację zmieniła w wojna. Zostało nam niewiele. To jest spuścizna gospodarowania po 89 roku i pozbywania się tego co państwowe. Przekonania, że prywatne jest lepsze nić państwowe. To jest wielka szansa dla załogi, dla pracowników i dla tworzenia nowych miejsc pracy. Chcemy przeznaczyć konkretne pieniądze na ten cel. – stwierdził minister przypominając, że na inwestycje w nowe moce rząd zamierza wydatkować około 5 mld złotych.