Aktualności

ARCELORMITTAL POLAND KOMENTUJE

W odpowiedzi na zarzuty i publikacje ukazujące się w mediach ArcelorMittal Poland opublikował kilku punktowy komentarz do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i całej sytuacji związanej z jego uchwalaniem. Czytamy w nim m.in.:  

 • Plan miejscowy ma na celu poprawię potencjału rozwojowego terenów i przeprowadzenie restrukturyzacji obszaru.
 • W kwestii zagospodarowania tego terenu, pod uwagę brane są rożne rozwiązania – zarówno sprzedaż jak i dzierżawa niektórych działek. Nie wykluczamy żadnego scenariusza, przy czym 911 hektarów stanowi całość terenu objętego MPZP „Kombinat”, a nie wielkość terenu, który ma do zbycia ArcelorMittal Poland.
 • W przedstawionym na początku października 2022 r. projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kombinat” nasze zastrzeżenia, o których informowaliśmy, wzbudziły rozwiązania, które są nie do pogodzenia z perspektywy bezpieczeństwa z funkcjonowaniem zakładu dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej, jakim jesteśmy, co związane jest z charakterem wykorzystywanych technologii, a takim rozwiązaniem jest np. podzielenie terenu zewnętrznymi drogami. Ponadto proponowane rozwiązania ograniczały potencjał rozwojowy.
 • Utworzenie strefy przemysłowej, które jest uwarunkowane przyjęciem planu miejscowego miało ułatwić przeprowadzenie restrukturyzacji majątkowej kombinatu i otworzyć drogę do zbycia niektórych terenów na rzecz zewnętrznych inwestorów.
 •  Jednocześnie lokowanie nowych projektów w sąsiedztwie naszych instalacji wymaga bardzo ostrożnego podejścia, a nieraz z uwagi na potencjalne zagrożenia, nie jest w ogóle możliwe.
 • Naszym celem było, aby nowy plan miejscowy umożliwił stworzenie strefy przemysłowej w rozumieniu prawa ochrony środowiska, co pozwoliłoby na realizację projektów wzajemnie na siebie odziaływujących.
 • Zbycie terenów, które nie są już przez nas wykorzystywane technologicznie inwestorom zewnętrznym, wymaga stworzenia odpowiednich warunków umożliwiających współistnienie różnych podmiotów na jednym terenie. Temu właśnie służyć miała strefa przemysłowa, na terenie której inwestor ze swoim projektem, ze względu na przepisy ochrony środowiska byłby traktowany tak jakby nadal był częścią zakładu.
 • Strefa przemysłowa w żadnym wypadku nie pozwala na zwiększenie poziomu emisji czy hałasu ponad obowiązujące normy i limity z pozwolenia środowiskowego. W żadnym wypadku również nie pozwala nikomu na wymknięcie się spod kontroli władz środowiskowych.
 • Nie planujemy budowy żadnych instalacji, które generowałyby zanieczyszczenia środowiska, czy tez powodowały emisję do atmosfery, np. pyłów. Wręcz przeciwnie – nasza strategia dla oddziału w Krakowie koncentruje się na rozwoju części przetwórczej, która obejmuje nasze walcownie – walcownię gorącą, która jest najnowocześniejszą tego typu walcownią w Europie, a także walcownię zimną produkująca m.in. blachy ocynkowane ogniowo, a także na rozwoju energetyki odnawialnej, co związane jest z obecnym charakterem i potrzebami zakładu.
 • ArcelorMittal Poland zmniejszył emisje pyłowe o 70 proc. w porównaniu do roku 2018.
 • Jeżeli zostanie przyjęta pierwotna wersja planu ArcelorMittal Poland nie będzie naciskał na ustanowienia strefy przemysłowej. W sytuacji braku woli zrozumienia przepisów oraz tworzenia nieuzasadnionych emocji wśród mieszkańców, nie widzimy możliwości promowania takiego rozwiązania i będziemy musieli poszukać alternatywnego rozwiązania.