LIBERTY CZĘSTOCHOWA Z DEKLARACJĄ ŚRODOWISKOWĄ EPD.

LIBERTY Częstochowa producent niskowęglowych blach grubych GREENSTEEL, otrzymał deklarację środowiskową EPD typu III dla blach walcowanych na gorąco oraz półproduktów, wykorzystywanych w budownictwie. Rozszerzy to możliwości sprzedaży wyrobów hutniczych dla branży budowlanej.

Deklaracja środowiska Environmental Product Declaration jest dokumentem szczegółowo opisującym oddziaływanie produktu na środowisko naturalne w cyklu życia, obejmującym pozyskania surowców, transport i produkcję.  EPD to najbardziej rozpoznawalne i wiarygodne międzynarodowe certyfikaty nadawane tylko tym produktom, które całkowicie spełniają wymogi zrównoważonego budownictwa.

Przez kilka miesięcy Dział Kontroli Jakości we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi: Działem BHP i Ochrony Środowiska, Działem Kontrolingu, Głównym Energetykiem, Walcownią Blach Grubych, Stalownią i Wydziałem Transportu, Działem Zakupów i Dostaw, itd. przygotowywał obszerny zbiór danych, które posłużyły do wypełnienia specjalnych arkuszy przygotowanych przez ITB. Na podstawie tych danych Instytut opracował EPD w oparciu o normę EN 15804.

– Posiadanie EPD typu III nie jest obowiązkowe, ale klienci zamawiający blachy coraz częściej o nią pytają – mówi Dariusz Kwiecień, kierownik Systemów i Certyfikacji w Dziale Kontroli Jakości. – Uzyskanie deklaracji EPD jest wynikiem długofalowego, odpowiedzialnego podejścia środowiskowego LIBERTY Częstochowa, popartego ciągłym monitorowaniem wpływu produkcji zakładu na środowisko.

– Uzyskanie EPD może nam ułatwić sprzedaż blach konstrukcyjnych na nowych rynkach. Szczególnie w Skandynawii, gdzie zamawiane materiały budowlane muszą posiadać deklarację EDP  – podkreśla Arkadiusz Pyrkosz, szef Działu Kontroli Jakości.