SĄ PIENIĄDZE NA INWESTYCJE W STALOWEJ GRUPIE WĘGLOKOKSU

31 października Węglokoks poinformował na Twitterze o podpisanej umowie inwestycyjnej na ponad 0,5 mld złotych. O przyznanie tych środków hutnicy walczyli od ponad roku. Dzięki determinacji i zaangażowaniu wielu ludzi w Hucie Pokój Profile, Hucie Łabędy, Hucie Pokój Konstrukcje oraz Walcowni Blach Batory rozpoczną się inwestycje, które przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności na trudnym rynku. To pierwsze środki finansowe, obiecane przez rząd. Kolejne znacznie większe – 5 mld złotych, mają rozpocząć proces odbudowy polskiego hutnictwa poprzez budowę m.in. nowoczesnej elektrostalowni.