METINVEST SKARŻY ROSJĘ

Grupa Metinvest wniosła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka powództwo przeciwko Rosji o szkody wyrządzone na jej mieniu w Mariupolu i innych częściach Ukrainy. Jak podaje spółka jej dwie huty w Mariupolu – Azovstal i Ilyich  zostały doszczętnie zniszczone w maju w wyniku barbarzyńskich działań wojennych.

Metinvest poinformował 25 października, że 16 firm z Grupy złożyło już roszczenia, a ponad 10 dodatkowych firm złoży podobne jeszcze przed końcem 2022 roku. W pozwie firma ​​twierdzi, że Rosja naruszyła jej prawa wynikające z art. 1 Protokołu 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, „wyrządzając znaczne szkody i zniszczenia aktywów, a także odmawiając spółce kontroli nad jej aktywami, skutecznie pozbawiając ją prawa własności do majątku i pozbawia Metinvest możliwości wykorzystania i generowania dochodów. Dlatego każda spółka grupy, która poniosła szkody z powodu inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę w lutym 2022 r., występuje przeciwko Rosji, aby pociągnąć ją do odpowiedzialności za zniszczenia, jakie spowodowała w aktywach grupy i domaga się sprawiedliwego odszkodowania za szkody powstały w wyniku rosyjskiej agresji”.