CERTYFIKAT RESPONSIBLESTEEL DLA ARCELORMITTAL POLAND

ArcelorMittal Poland znalazł się w gronie firm, które otrzymały certyfikat ResponsibleSteelTM. Po zakończonym pomyślnie audycie przeprowadzonym przez jednostkę certyfikującą DNV Poland (audytor akredytowany ), spółka otrzymała certyfikat potwierdzający spełnianie wszystkich kryteriów ResponsibleSteelTM.

Audyty przewidują weryfikację działań przedsiębiorstwa pod kątem rygorystycznych wymogów, których realizacja jest sprawdzana przez audytorów nie tylko na podstawie otrzymanych dokumentów, ale również podczas rozmów z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Kryteria dotyczą kwestii społecznych i środowiskowych przypisanych do 12 zasad. Dla przykładu aspekty społeczne obejmują: etykę biznesową, relacje z pracownikami i społecznościami lokalnymi, prawa człowieka i prawo pracy. Kryteria środowiskowe obejmują między innymi zmiany klimatu, emisje, zarządzanie gospodarką wodną oraz bioróżnorodność.   

Prezes Sanjay Samaddar.

Sanjaya Samaddara, prezesa zarządu ArcelorMittal Poland komentując otrzymany certyfikat powiedział: To niesamowite wyróżnienie dla nas w ArcelorMittal Poland, ale również zobowiązanie względem naszych interesariuszy. Stal to jeden z najczęściej wykorzystywanych materiałów na świecie. Nasi klienci z branży motoryzacyjnej, budowlanej, energetycznej, opakowań, transportu oraz AGD mają coraz większe oczekiwania względem materiałów, które wykorzystują, spodziewając się , że będą one spełniały najwyższe standardy społeczne i środowiskowe. Certyfikat ResponsibleSteel jest dowodem odpowiedzialnego zarządzania, a także stanowi dla nas dodatkową motywację do rozwoju. Jesteśmy dumni z tego, że doceniono nasze działania na rzecz pracowników, społeczności lokalnych i zrównoważonego rozwoju.