Aktualności

CZĘSTOCHOWSKI ELSEN W UPADŁOŚCI

Sąd Gospodarczy w Częstochowie 5 września 2022 roku ogłosił upadłość częstochowskiej spółki energetycznej Elsen wywodzącej się z Huty Częstochowa. Zakład Elektroenergetyczny H.Cz. Elsen Sp. z o. o. powstał w roku 2000 w ramach restrukturyzacji organizacyjnej częstochowskiej huty na bazie wydziałów: elektrycznego, siłowni i energetycznego. Nazwa Elsen nawiązywała właśnie do pierwszych liter nazw niniejszych wydziałów.

Jedną z przyczyn złej kondycji Elsenu były między innymi: ogłoszona w 2019 roku upadłość ISD Huty Częstochowa, długotrwałe poszukiwanie inwestora strategicznego dla huty i kilkumiesięczne przerwy w produkcji, a tym samym ograniczenie zużycia mediów energetycznych. Wydaje się, że spółka mogła budować swą konkurencyjność w oparciu o dostawy gazu koksowniczego z Koksowni Częstochowa Nowa. Tak się jednak nie stało, a koksownia zbudowała i uruchomiła własną elektrownię opalaną gazem koksowniczym. Elsen musiał więc ponownie powrócić do pracy w oparciu o znacznie droższy gaz ziemny, co przełożyło się na zwiększenie kosztów produkcji mediów.

Istotną kwestią były także wysokie ceny uprawnień do emisji CO2. Elsen jest dostawcą energii elektrycznej i ciepła dla około 150 podmiotów na obszarach poprzemysłowych Huty Częstochowa, które stały się na przestrzeni lat atrakcyjnymi terenami przyciągającymi licznych inwestorów. Sytuacja Elsenu pokazuje jak dużym wyzwaniem są między innymi zmiany cen paliw w obliczu ryzyka kryzysu energetycznego. Mimo upadłość Elsenu istnieje jeszcze możliwość kontynuacji działalności spółki, gdyby doszło do jej wydzierżawienia lub sprzedaży nowemu inwestorowi.