„MAGAZYN HUTNICZY” 19/2022

Dziś nowy numer „Magazynu Hutniczego”. w którym m.in.;

  • wywiad z Andrzejem Karolem przewodniczącym Rady Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”,
  • materiał dotyczący wygaszanie wielkich pieców w którym pytamy – CZY HUTNICTWO PRZETRWA KRYZYE ENERGETYCZNY?
  • relacja w obrad Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Związku Zawodowego Pracowników Huty Łabędy
  • relacja z Rodzinnego Pikniku NSZZ Pracowników ArcelorMIttal Poland
  • relacja z targów EXPO Katowice.
  • o inwestycjach koksowniczych w TATA STEEL IJMUIDEN

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem „MH”

str1i-1