NAPRZECIW OCZEKIWANIOM PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego były znakomitą okazją do zaprezentowania bogatej oferty Zakładów Badań i Atestacji ZETOM. Dariusz Nalderowicz dyrektor finansowy powiedział naszemu reporterowi:

– ZETOM Katowice to najstarsza w Polsce jednostka badawczo – atestacyjna o rodowodzie sięgającym roku 1899,  jako spadkobierca Mechanicznej Stacji Doświadczalnej Politechniki Lwowskiej. Kontynuację jej działalności w nowej sytuacji geopolitycznej po II wojnie światowej zawdzięczamy na Śląsku wykładowcy lwowskiej uczelni, a następnie Politechniki Śląskiej w Gliwicach prof. Fryderykowi Staubowi. To jemu powierzono zorganizowanie placówki wzorowanej na tej przedwojennej ze Lwowa. Stąd też „ZETOM” nosi jego imię.

              Jako jednostka badawcza ZETOM Katowice jest notyfikowany w Unii Europejskiej i akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji. Oferujemy badania i certyfikację wyrobów na zgodność z Dyrektywami Europejskimi oraz z zharmonizowanymi do nich normami. Stale dostosowujemy naszą ofertę do wymagań rynkowych. Rozumiemy tendencje rozwojowe zajmując się certyfikacją na zgodność z normami, wzorcowaniem i badaniami, a także szkoleniami specjalistycznymi. 

Zakład Certyfikacji ZETOM Katowice prowadzi certyfikację między innymi maszyn oraz wyrobów hutniczych budowlanych objętych zakresem akredytacji na zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych (normy krajowe i europejskie, normy zharmonizowane, KOT-y czyli krajowe oceny techniczne). Jednocześnie realizujemy certyfikację dobrowolną na znak bezpieczeństwa „B” oraz zgodności z dyrektywami europejskimi.

Zakład Certyfikacji wydaje licencje na stosowanie znaku jakości „PRODUKT SPRAWDZONY”

Wykonujemy certyfikację i ocenę zgodności kotłów na paliwa stałe, certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji,  jak również certyfikację Systemów Zarządzania Jakością, w tym ISO 50001 tj. System Zarządzania Energią.

Korzystając z naszej wiedzy i długoletniego doświadczenia oferujemy również usługę kompleksowego nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym praktycznie każdego przedsiębiorstwa, posiadając najstarszą w Polsce akredytację PCA nr AP001.

              Stale rozwijamy się oferując nowe kierunki i obszary badań i certyfikacji, podejmując wyzwania przyszłości. Obecnie wprowadziliśmy do oferty procesy badań i certyfikacji produktów w ramach Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) tj. pompy ciepła, rekuperatory oraz kominki elektryczne.

A może zainteresuje kogoś ocena lub monitorowanie wpływu Firmy na środowisko, poprzez określenie jej śladu węglowego tzn. całkowitej rocznej emisji gazów cieplarnianych, z uwzględnieniem wszystkich obszarów  działalności tej Firmy, która wkrótce stanie się obowiązkiem formalnym dla wielu obecnych na targach firm.

Kolejnym bardzo ciekawym i najmłodszym obszarem w naszej ofercie jest organizacja kursów, szkoleń i konferencji we wszystkich niezbędnych obszarach działalności firm. Dział szkoleń ZETOM Katowice jest uprawniony do przeprowadzania szkoleń dofinansowywanych ze środków unijnych dla szeroko rozumianego biznesu, nawet w 100 proc.

Podczas targów prezentujemy nasze sztandarowe usługi dla szeroko pojętego przemysłu, ale zachęcamy również do kontaktu bezpośredniego z naszą firmą w przypadku trudności interpretacyjnych oraz pojawiających się wątpliwości w obszarze norm, wymagań formalnych dla produktów obecnych lub dopiero wprowadzanych na rynek. Nasz wysoko wykwalifikowany personel z odpowiedzialnością i aktualizowaną na bieżąco wiedzą techniczną może być przewodnikiem i wspomoże w poruszaniu się, przeprowadzając przez labirynt, często niespójnych, wymagań formalnych i technicznych w gąszczu przepisów prawnych.

 Jesteśmy również organizatorami konferencji pt. „Ekologiczne źródła ciepła i paliwa stałe- czy kompromis jest możliwy?”

Mam nadzieję, że docenisz naszą wiarygodność. Obierz z nami kurs na jakość, bo jesteśmy tu obecni od 1899 roku.