Aktualności

KOLEJNY DOBRY KWARTAŁ I ZNAKOMITE WYNIKI PIERWSZEGO PÓŁROCZA

ArcelorMittal podsumował wyniki produkcyjno-finansowe za II kwartał i pierwsze półrocze 2022. W omawianym okresie wiodący producent stali na świecie wypracował zysk nett w wysokości 3,9 mld dolarów w drugim kwartale i 8 mld dolarów w pierwszym półroczu, co oznacza wzrost o prawie 27 proc w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy roku ubiegłego gdzie zysk wynosił 6,3 mld dolarów. 

Dochód operacyjny w II kwartale  2022 wyniósł 4,5 mld dolarów (w porównaniu z 4,4 mld dolarów w I kwartale 2022). Natomiast w pierwszej połowie 2022 osiągnięty został dochód operacyjny w wysokości 8,9 mld dolarów co również oznacza zysk o ponad 25 proc.  w porównaniu do pierwszej połowy 2021 roku gdzie wynosił on 7,1 mld dolarów.EBITDA spółki wzrosła do 5,2 mld dolarów w II kwartale, co jest piątym z kolei kwartałem powyżej poziomu 5 mld dolarów. Wypracowana w pierwszej połowie 2022 roku EBITDA na poziomie 10,2 mld dolarów jest o 23,5 proc. wyższa niż w tym samym okresie w 2021 r.

Komentując wyniki finansowe Aditya Mittal dyrektor generalny ArcelorMittal powiedział: Pierwsza połowa roku okazała się dobra dla spółki, a warunki rynkowe pozwoliły na to, żeby piąty raz z rzędu EBITDA wypracowana w danym kwartale wyniosła ponad 5 mld USD. Umożliwiło nam to postęp w realizacji celów strategicznych i dalsze przekształcanie działalności w kierunku zgodnym z założeniami gospodarki zeroemisyjnej. Zrealizowaliśmy szereg ukierunkowanych przejęć odzwierciedlających wymagane w produkcji stali niskoemisyjnej zmiany w zakresie nakładów energii i metali, a także staramy się wzmocnić naszą obecność w regionach, które mają zdolność do produkcji taniego zielonego wodoru, takich jak Brazylia, gdzie ogłosiliśmy  proponowane przejęcie jednego z najtańszych producentów kęsisk płaskich w tym kraju.

– Cieniem na tym okresie położył się jednak wybuch wojny w Ukrainie, gdzie prowadzimy działalność wydobywczą oraz w zakresie produkcji stali, przynosząc temu krajowi i naszym 26 000 pracownikom destabilizację i cierpienie. W skali globalnej konflikt ma wpływ na wzrost gospodarczy i zwiększa presję inflacyjną, co przekłada się na osłabienie popytu. Pomimo bardziej niepewnych globalnych perspektyw makroekonomicznych, nasza firma jest dobrze przygotowana do skutecznego zarządzania w tych trudnych czasach. Długoterminowe perspektywy dla popytu na stal również pozostają pozytywne, dzięki ogromowi możliwości związanych z transformacją energetyczną oraz ciągłemu wzrostowi gospodarek rozwijających się – mówi dyrektor generalny.