1700 ZŁOTYCH PREMII

Związki zawodowe podpisały z dyrekcją ArcelorMittal Poland porozumienie gwarantujące wypłatę dodatkowej nagrody w wysokości 1700 złotych. Ta jednorazowa premia ma zostać wypłacona w dwóch transzach. Pierwsza w wysokości 1000 złotych już z wypłatą za sierpień, czyli do 10 września, a pozostała kwota z wynagrodzeniem za październik.

Trzeba przypomnieć, że na początku roku strona społeczna po trudnych negocjacjach podpisała porozumienie płacowe na mocy którego pensje pracowników ArcelorMittal Poland zwiększyły się średnio o 320 złotych brutto. Oprócz podwyżek płac pracodawca zagwarantował również wypłatę m.in. nagrody za wkład pracy w 2022 roku oraz jednorazową nagrodę rekompensującą wzrost inflacji. W sumie miały one wynieść 1,5 tys. zł brutto. Ustalono też zasady wypłaty nagrody za wynik EBITDA.