"MH on-line"Aktualności

“MAGAZYN HUTNICZY” 14/2022

W najnowszym wydaniu “MH” znajdziecie:

Rozmową z Przemysławem Sztuczkowskim prezesem zarządu Cognor Holding SA

Relację z XXXVII Walnego Zebrania Członków Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

Wyniki hutnictwa światowego za maj 2022

65 lat ArcelorMittal Warszawa

Życzymy miłej lektury.

str1i