NAJLEPSZY OD LAT

Zobacz obraz źródłowy

Nasze wyniki za trzeci kwartał br. zawdzięczamy utrzymującemu się silnemu trendowi cenowemu, który pozwolił nam osiągnąć najwyższy zysk netto i najniższe zadłużenie netto od 2008 roku. Jednak nasze wyniki dotyczące bezpieczeństwa przeważyły nad tym sukcesem. To właśnie poprawa wyników bezpieczeństwa grupy jest naszym najwyższym priorytetem. W tym roku udało nam się już znacznie wzmocnić procedury bezpieczeństwa i będziemy nadal pracować nad kolejnymi działaniami, jakie możemy wprowadzić, aby całkowicie wyeliminować wypadki śmiertelne – powiedział Adityia Mittal dyrektor generalny ArcelorMittal.

Koncern uzyskał 4,6 mld dolarów zysku netto w III kwartale, co jest najlepszym wynikiem od 2008 roku. Jednocześnie w przeciągu trzech miesięcy zmniejszono o 1 mld dolarów zadłużenie brutto do poziomu 8,2 mld, a zadłużenie netto spadło do poziomu 3,9 mld dolarów, czyli do najniższego poziomu od czasu fuzji. Niższe o 8,4 proc. wysyłki stali w porównaniu do II kwartału 2021 stali spowodowane są słabszym popytem – „anulowaniem zamówień głównie w branży motoryzacyjnej”, ograniczeniem produkcji oraz opóźnieniami w dostawach. Sytuacja ta może ulec zmianie w IV kwartale.

Pomimo tych zawirowań rynkowych wyższa marża na wyroby stalowe pozwoliła spółce ArcelorMittal osiągnąć znakomite wyniki. Dochód operacyjny w III kwartale wyniósł 5,3 mld dolarów, co oznacza wzrost o prawie 1 mld w porównaniu do II kwartału. EDITDA wzrosła o 19,9 proc. do poziomu 6,1 mld dolarów. Zmniejszył się również współczynnik wypadkowości, który wyniósł w III kwartale 0,76. Jak czytamy w komunikacie „ochrona zdrowia pracowników pozostaje nadrzędnym priorytetem spółki”.