Aktualności

ZM ROPOCZYCE ZWIĘKSZAJĄ ZYSKI I KONTYNUUJĄC DOBRĄ PASSĘ!

Grupa Kapitałowa ZM Ropczyce w III kwartale br. wypracowała zysk na poziomie 11 mln złotych, to o ponad 3 mln więcej aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody netto Grupy wyniosły 83,7 mln złotych. Zysk na działalności operacyjnej EBIT po dziewięciu miesiącach 2021 roku ukształtował się na poziomie 34,2 mln zł, natomiast EBITDA osiągnął poziom 43,5 mln zł z marżą EBITDA w wysokości 17 proc.. Zysk netto Grupy Kapitałowej ZM „ROPCZYCE” w okresie trzech kwartałów 2021 roku osiągnął rekordowy poziom i wyniósł 30 mln zł. Był to poziom o ponad 46 proc. wyższy w stosunku do trzech kwartałów ubiegłego roku. Rentowność netto wyniosła w okresie 9 miesięcy 2021 roku 11,7 proc.

Zobacz obraz źródłowy

W III kwartale bieżącego roku spółka kontynuowała realizację trendu sprzedażowego z poprzednich miesięcy. Pomimo pojawiających się coraz częściej sygnałów, wskazujących na stopniowe odwrócenie trendów w hutnictwie oraz innych branżach obsługiwanych przez spółkę, okres pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 roku można z powodzeniem zdefiniować jako czas dobrej koniunktury dla tych branż. Produkcja oraz konsumpcja stali, miedzi czy cementu pozostawały na wysokim poziomie. W obliczu rosnących ograniczeń logistycznych w handlu światowym, popyt na te dobra niejednokrotnie przekraczał bieżącą podaż. Konsumenci materiałów ogniotrwałych w obliczu wysokich potrzeb oraz ograniczonej dostępności materiałów ogniotrwałych pochodzenia azjatyckiego poszukiwali dostępnych europejskich źródeł wysokiej jakości produktów.

Ugruntowana przez lata reputacja Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. jako dostawcy najwyższej jakości rozwiązań materiałowo – konstrukcyjnych, zdobyte w tym okresie referencje oraz będąca efektem strategii dywersyfikacji duża ilość kontaktów handlowych przełożyły się na wielokierunkowe zapotrzebowanie na materiały ogniotrwałe wytwarzane przez spółkę. W obliczu powyższych procesów Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. kontynuowały realizację przyjętej strategii długookresowej, a efektem prowadzonych działań było uzyskanie sprzedaży podstawowej za trzy kwartały 2021 roku na poziomie 248,5 mln zł, tj. na poziomie o ponad 14 proc. wyższym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego – czytamy w komunikacie.