Aktualności

LEPSZY DIALOG PRACODAWCÓW Z PRACOWNIKAMI TO WYGRANA DLA WSZYSTKICH!

Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce, która zrzesza 180 organizacji związkowych w Polsce, przez ponad 1,5 roku prowadzi projekt poprawiający jakość dialogu społecznego między pracodawcami a pracownikami. 

Projekt pod nazwą „B-Społeczny sektor metalowy – Wzmocnienie dialogu społecznego w sektorze metalowym poprzez dialog dwustronny” trwa od lutego 2020 r. do końca października 2021 r. i skupia się na adresowaniu głównych problemów w relacjach pracodawców z pracownikami – brakiem wiedzy i doświadczenia w otwartym dialogu. Podczas warsztatów praktycznych eksperci omawiali przykłady dobrych i sprawdzonych praktyk w rozwiązywaniu problemów na linii pracodawca – pracownicy oraz w osiąganiu kompromisu w sytuacjach, które wydają się trudne. 

Główny cel projektu, czyli wzmocnienie jakości dialogu społecznego w sektorze metalowym i hutniczym osiągnięto poprzez spotkania i warsztaty z ekspertami, które zakończą się otwartą dyskusją panelową podsumowującą zdobyte doświadczenia. W ramach projektu powstał podręcznik dobrych praktyk oraz opracowano innowacyjną platformę wymiany doświadczeń w przyszłości – między partnerami dialogu oraz organizacjami związkowym. Teraz wszyscy uczestnicy projektu mają do dyspozycji niezbędne narzędzia, ale przede wszystkim wiedzę i świadomość konieczności otwartej komunikacji. 

Projekt został zrealizowany ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu “Dialog Społeczny – Godna Praca” przy udziale ekspertów z Norwegii.