Aktualności

JAK ZAGOSPODAROWAĆ ODPADY ŻELAZONOŚNE?

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i ArcelorMittal Poland podpisały porozumienie dotyczące współpracy na rzecz zagospodarowania odpadów żelazonośnych na potrzeby gospodarki. W ramach zawartego porozumienia AGH i ArcelorMittal Poland będą współpracować przede wszystkim w obszarze zbadania możliwości zagospodarowania odpadów żelazonośnych na potrzeby gospodarki, w tym na potrzeby własne ArcelorMittal.

Umowę podpisali: prezes ArcelorMittal Poland Sanjay Samaddar, rektor AGH prof. Jerzy Lis oraz członek zarządu, dyrektor Energii i Ochrony Środowiska ArcelorMittal Poland Tomasz Ślęzak i prof. Mirosław Karbowniczek z Katedry Metalurgii Stopów Żelaza Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, który będzie pilotował projekty badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe pozwalające zagospodarować odpady powstałe w ciągu kilkudziesięciu lat prowadzenia działalności hutniczej.

Umowa obejmuje opracowanie rozwiązań technologicznych umożliwiających zagospodarowanie odpadów żelazonośnych zgromadzonych na składowiskach położonych na południe od ul. Igołomskiej w Krakowie w sposób ekonomicznie uzasadniony i bezpieczny dla środowiska naturalnego. Ponadto współpraca zakłada wdrożenie
i rozwinięcie wypracowanych rozwiązań do fazy przemysłowej. Istotne jest również opracowanie metody zamknięcia składowiska w sposób możliwie neutralny dla otoczenia przyrodniczego.

Porozumienie podpisane z AGH to zdecydowanie krok w dobrym kierunku. Wiele mówi się o gospodarce obiegu zamkniętego, a planowane przez nas działania to ta gospodarka w praktyce – zmierzają one do zagospodarowania odpadów, które mogą z powodzeniem zostać poddane recyklingowi i wykorzystane w procesach hutniczych bądź przez inne sektory gospodarki, np. przemysł budowlany czy cementowy – powiedział po podpisaniu porozumienia Sanjay Samaddar, prezes zarządu i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.