Aktualności

STANOWCZE NIE ZWIĄZKOWCÓW Z ŁABĘD

Liderzy organizacji związkowych Huty Łabędy wystosowali list do prezesa Węglokoksu Tomasza Heryszka, w którym stanowczo sprzeciwiają się planom obciążania ich zakładu opłatą – marżą zakupową. Ich zdaniem takie działanie doprowadzi do poważnych strat w czasie gdy huta staje przed ogromnym wyzwaniem związanym z likwidacją górnictwa w Polsce.

W liście tym czytamy: W związku z informacją dotyczącą rozpoczęcia procedowania umowy wsadowej dla Huty Łabędy S.A., gdzie Węglokoks będzie dostarczał komponenty do produkcji i w związku z tym będzie naliczał marżę z tytułu operacji, wyrażamy stanowcze NIE. Ponieważ do tej pory HUTA ŁABĘDY S.A. sama w ramach swojej działalności operacyjnej pozyskuje materiały do produkcji i przynosi zysk, który może przeznaczać na tak potrzebne inwestycje związane z przyszłością po stopniowym odchodzeniu od węgla.
Doświadczenia związane z umowami wsadowymi z przeszłości pokazały jak negatywnie dodatkowa marża odbiła się na wyniku finansowym Spółki, co bezpośrednio przełożyło się na pracowników całej Grupy Kapitałowej Huty Łabędy S.A.
Zarządy Huty dla ratowania wyniku sięgały po dywidendy w Spółkach ZEM Łabędy i EKO-PRO-HUT, co przekładało się na płace pracowników i brak jakichkolwiek inwestycji i modernizacji.
Jako strona społeczna w obronie naszej Huty i Grupy Kapitałowej jesteśmy gotowi do stanowczych działań. Właściciel ma prawo do innej formy prawnej jak chociażby wyżej wymieniona dywidenda, która też ogranicza możliwości inwestycyjne.
Zwracamy się o pilne spotkanie zarządu Węglokoks S.A. z przedstawicielami Związków Zawodowych działających w Hucie Łabędy S.A., Hucie Pokój S.A. i Walcowni Blach BATORY S.A.
List podpisali: przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Huty „Łabędy” Artur Jacek Wilkoń, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Huty Łabędy S.A. Czesław Ryś, przewodniczący Komisji Zakładowej Związku Zawodowego „KONTRA” przy Hucie Łabędy S.A. Ireneusz Pietrasz oraz przewodniczący Związku Zawodowego „KADRA” przy Hucie Łabędy S.A. Sławomir Krzych.