Aktualności

WĘGLOKOKS PRZEDSTAWI WIELOLETNIĄ STRATEGIĘ

Węglokoks S.A. pod koniec 2021 roku przedstawi nową wieloletnią strategię, zakładającą rozwój perspektywicznych segmentów działalności oraz odejście od węgla, co również będzie wiązało się ze zmianą dotychczasowej nazwy. Jak poinformował w rozmowie z PAP prezes spółki Tomasz Heryszek zarząd prowadzi przede wszystkim przegląd opcji strategicznych oraz optymalizację linii biznesowych.

Równolegle, w ramach konsolidacji sektora górnictwa węgla kamiennego Węglokoks prowadzi wycenę posiadanego pakietu ponad 18 proc. akcji Polskiej Grupy Górniczej oraz 100 proc. udziałów w spółce Węglokoks Kraj, do której należy bytomska kopalnia Bobrek. Aktywa te będą sprzedane na rzecz Skarbu Państwa, który zamierza skupić kopalnie węgla energetycznego w jednym podmiocie.

Kolejne miesiące to będzie dla nas niezwykle ważny czas ogromnych wyzwań – mówił prezes podkreślając, że aby zrealizować wskazane w nowej strategii cele biznesowe, spółka musi najpierw przygotować ich finansowanie. „Przed nami konieczność wyasygnowania potężnych środków na inwestycje w spółkach, które posiadamy – w szczególności w hutach, ale też inwestycje rozwojowe, by budować kolejne stabilne, przyszłościowe segmenty biznesu w Grupie”.

W ocenie prezesa Tomasza Heryszka, obecna sytuacja gospodarcza nadal jest naznaczona pandemią, jednak na rynkach widać ożywienie. W pierwszym półroczu br. Węglokoks wypracował blisko 1 mld zł przychodów jednostki dominującej, 35 mln zł zysku operacyjnego oraz 34 mln zł zysku netto.

Komentując wyniki stalowego segmentu Grupy Węglokoks wskazał na dobrą koniunkturę w tej branży. Jak poinformował, w pierwszym półroczu br. Huta Łabędy osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 48 mln zł oraz wypracowała prawie 40 mln zł zysku netto. Natomiast przejęta przez Grupę w ub. roku Huta Pokój Profile w Rudzie Śląskiej miała 18 mln zł zysku EBITDA i 15 mln zł zysku netto.

– To spory sukces tej spółki, którą jeszcze dwa-trzy lata temu wielu skazywało na likwidację. Dziś, jako Grupa, mamy ponad 25 proc. udziałów w rynku kształtowników zimnogiętych, a marka Huty Pokój jest ugruntowaną i mającą przed sobą dobre perspektywy” – dodał prezes zaznaczając, że wypracowywane są rozwiązania dla Huty Pokój Konstrukcje i Walcowni Blach Batory, a Węglokoks jest w trakcie inkorporacji spółki-córki Węglokoks Stal oraz finalizuje ustalenia związane z obrotem stalą w całej grupie kapitałowej.