Aktualności

STALPROFIL ZWIĘKSZA ZYSK I Z UWAGĄ ŚLEDZI SYTUACJĘ

Stalprofil w pierwszym półroczu 2021 wypracował zysk netto na poziomie 55,5 mln zł, co oznacza ponad 6 krotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku – wynika z opublikowanych szacunkowych wyników finansowych. Ostateczny raport spółka opublikuje 3 września.

Przychody spółki w I półroczu 2021 wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku o 21,6 proc. jednak zysk netto wzrósł o 649,9 proc. i wyniósł około 55,5 mln złotych (w roku ubiegłym było to 7,4 mln zł). Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 96,7 mln zł wobec 26,7 mln zł rok wcześniej (wzrost o 262,2 proc.), zaś wynik EBITDA to 72,3 mln zł wobec niespełna 11 mln zł w pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku (wzrost o 558,1 proc).

– Dynamiczny wzrost wyników wypracowanych przez spółkę w I półroczu 2021r. jest przede wszystkim efektem trwającej dobrej koniunktury rynkowej na rynku wyrobów hutniczych, tj. wzrostu rok do roku popytu na stal, a przede wszystkim, niespotykanego wzrostu cen wyrobów hutniczych, obserwowanego od grudnia 2020. Rosnące ceny (przy znacznej ilości towaru zakupionego przed lub w początkowym okresie wzrostu cen) pozwoliły spółce zrealizować w segmencie stalowym wyższe rok do roku marże handlowe, a dzięki temu EBITDA i wynik netto – czytamy w komunikacie.

Mimo bardzo dobrych wyników w pierwszym półroczu Stalprofil patrzy w przyszłość bez hurra optymizmu. „Zdaniem zarządu spółki, trudno ocenić trwałość trendu cenowego, jaki ukształtował się na rynku stali w pierwszym półroczu 2021r. Istnieje zatem ryzyko, iż zachwianie panujących obecnie na rynku stali relacji pomiędzy podażą, a popytem oraz potencjalne zmiany poziomu kosztów produkcji wyrobów hutniczych, w tym kosztów podstawowych surowców (rudy żelaza, węgla koksującego i złomu), a także kosztów energii i emisji CO2, mogą być przeszkodą dla utrzymania wzrostowej dynamiki cen stali, a tym samym dla kontynuowania nadzwyczajnych wyników spółki w drugim półroczu 2021 roku.