"MH on-line",  Aktualności

„MAGAZYN HUTNICZY” 15/2021

Drodzy Czytelnicy. Oddajemy w wasze ręce kolejny numer „Magazynu Hutniczego” w którym znajdziecie wiele ciekawych artykułów i materiałów dotyczących bieżących spraw hutnictwa. Wśród nich:

„Obawiam się o przyszłość hutnictwa w Polsce” – wywiad z prezesem Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Stefanem Dzienniakiem – który dokonuje podsumowania I półrocza 2021

Unijny pakiet „Fit for 55”

Liberty Częstochowa – Milion ton stali rocznie

ArcelorMittal Poland inwestuje w Hutę Królewską

Związkowa współpraca ponad podziałami.

Zapraszamy do lektury.

MH15