Aktualności

REKORDOWE WYNIKI SPRZEDAŻY METALI W KGHM

W pierwszym półroczu br. produkcja i sprzedaż wszystkich głównych metali w Grupie Kapitałowej KGHM była wyższa od przewidzianych w budżecie na ten okres.

Po raz kolejny bardzo dobre wyniki notuje kopalnia Sierra Gorda. Sprzedaż miedzi wyniosła tam 11,1 tys. ton i była o 41 proc. wyższa w porównaniu do danych za czerwiec 2020 roku. Znaczny wzrost (+29 proc.) dotyczy również produkcji miedzi płatnej w Sierra Gorda, która ukształtowała się na najwyższych tegorocznych poziomach miesięcznych, tj. blisko 10 tys. ton.

Produkcja miesięczna miedzi płatnej w całej GK KGHM wyniosła 65,0 tys. ton, co oznacza 8 proc. wzrost w porównaniu do roku ubiegłego i jest efektem pozytywnej dynamiki we wszystkich segmentach operacyjnych Grupy.

Sprzedaż miedzi i pozostałych metali utrzymuje się na podobnym poziomie co w 2020 roku.