Aktualności

PODWYŻKI W CMC – DALECE NIESATYSFAKCJONUJĄCE

MAREK KIJAS – PRZEWODNICZĄCY MSNZZ PRACOWNIKÓW CMC POLAND SP. Z O.O. I SPÓŁEK

Przewodniczący Marek Kijas.

– Rozmowy płacowe trwały miesiąc czasu. Początkowo pracodawca przedstawił wyniki I i II kwartału, my chcieliśmy mieć pełen obraz sytuacji i zażądaliśmy przedstawienia wyników za III kwartał. Trzeba pamiętać, że nasza huta rozlicza się w systemie amerykańskim i rok obrachunkowy kończy się z dniem 30sierpnia. Podwyżka płac jest negocjowana na rok 2022 i wchodzi w życie od 1 września 2021 roku. Zdawaliśmy sobie sprawę z dobrej koniunktury na rynku. Jednak tak ogromnych zysków w III kwartale, chyba nikt się nie spodziewał, a przed nami jeszcze wynik za IV kwartał, który zamknie rok finansowy 2021. Po otrzymaniu pełnych danych wystąpiliśmy jako związek z propozycją podwyżek oraz dodatkowych świadczeń dla pracowników. Chcieliśmy 800 złotych podwyżki dla każdego pracownika, jednorazowej premii w wysokości 2000 zł, oraz przedłużenia obowiązywania pakietu medycznego dla odchodzących na emerytury przez okres 5 lat, pod warunkiem, że taka osoba nie podejmie innej pracy. Chcieliśmy również, by nowo zatrudniani pracownicy szybciej otrzymywali stałą umowę o pracę. Zamiast dzisiejszych 3 miesięcy okresu próbnego i dwóch rocznych umów czasowych, proponowaliśmy skrócenie umów czasowych do 1 roku, a także podpisania porozumienia dotyczącego normoobsad. Pracownicy aktywni zawodowo często nie korzystają z pakietu medycznego i chcieliśmy by po zakończeniu kariery zawodowej mogli podreperować swoje zdrowie, bez kolejek i bez problemów. Nie rozumiem dlaczego zarząd nie chciał przyjąć naszych argumentów i pochylić się nad tym rozwiązaniem służącym przyszłości firmy, pokazując dbałość o pracowników.

Prezes Jerzy Kozicz, cały czas zasłania się problemami hutnictwa, wysokimi cenami CO2, energii elektrycznej, a z roku na rok odprowadza coraz większe zyski do Dallas. Pokazywanie jakie mamy wysokie zarobki w hucie to nieporozumienie, bo do średniej płacy wlicza się wszystkie składniki wynagrodzenia. Cały czas wskazujemy, że premie uznaniowe, nadgodziny, których jest ogromna ilość nie powinny być wliczane do średniej, bo dziś te elementy wynagrodzenia są, a jutro może ich nie być. Bardzo dużym problemem, przed którym stoi huta są normoobsady. Na wielu stanowiskach jest niewystarczająca liczba pracowników, brakuje rąk do pracy, ludzie są wykończeni i chcieliby za ten ogromny wysiłek otrzymywać godziwe wynagrodzenia. Od paru lat MSNZZ Pracowników CMC Poland Sp. z o.o. i Spółek wnosi o rozmowy na temat normoobsad, bez skutku, brak woli w zakładzie do uregulowania tej kwestii. Szkoda, że tego nie rozumieją zarządzający hutą. Naszym zdaniem podwyżki są dalece niesatysfakcjonujące, biorąc pod uwagę wyniki finansowe.