Aktualności

ZBYT WYSOKIE CENY STALI.

Rosyjski rząd rozważa podjęcie kroków mających na celu ograniczenie wzrostu cen stali. Rozważana jest decyzja o odgórnej regulacji cen. Według Ministerstwa Przemysłu i Handlu ceny niektórych wyrobów w końcu ubiegłego roku i na początku tego wzrosły o około 30 proc., co wywołało lawinę skarg firm konsumujących stal.

Według doniesień medialnych rząd zakłada stworzenie listy wyrobów uznanych za niezbędne dla rynku, co pozwoliłoby na wprowadzenie kontroli cen lub działań interwencyjnych. Wśród rozpatrywanych narzędzi jest np. tworzenie zapasów niektórych wyrobów, których wprowadzanie na rynek mogłoby prowadzić do obniżenia cen w momencie znaczącego wzrostu. Ostateczne decyzje mają zapaść w czerwcu.