Aktualności

STALPRODUKT BARDZO DOBRY I KWARTAŁ

Grupa Stalproduktu rozpoczęła rok 2021 od wzrostów sprzedaży i zysków. Po I kwartale odnotowała  wzrost przychodów o ponad 13 proc. z 889 mln do 1010 mln złotych (r/r). Zysk netto spółki wyniósł 82,2 mln zł wobec 31,3 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o prawie 163 proc. – wynika z opublikowanego kwartalnego sprawozdania finansowego.

W Segmencie Blach Elektrotechnicznych, odnotowano wolumeny sprzedaży blach transformatorowych na poziomie niższym o 4 proc. w porównaniu do I kw. 2020 roku, jednocześnie dzięki wzrostowi cen oraz zwiększeniem udziału blach o wyższych parametrach odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży o 0,7 proc.. Natomiast w stosunku do IV kwartału 2020 roku odnotowano wzrost wolumenów sprzedaży o 17 proc.. W pierwszym kwartale 2021 roku wyprodukowano 4,6 tys. ton blach w gatunku HiB, co stanowi ok. 23 proc. wolumenu produkcji zakładu w Bochni. Okres I kwartału to czas poprawy warunków rynkowych, w tym odbudowa popytu oraz wzrost cen. W stosunku do II półrocza 2020 roku nastąpiła niewielka poprawa rynkowych warunków funkcjonowania segmentu – czytamy w komunikacie spółki.

W Segmencie Profili odnotowano spadek ilościowej sprzedaży w stosunku do I kwartału 2020 o 9,7 proc.. Jednocześnie w segmencie osiągnięto przychody ze sprzedaży wyższe o 23 715 tys. zł, tj. o 15,4  proc.. Dodatkowo Segment odnotował wynik w wysokości 19 227 tys. zł. Zarówno wzrost przychodów jak i rentowności segmentu spowodowany był znaczącymi wzrostami cen, zarówno w stosunku do okresu I kwartału 2020, jak i IV kwartału 2020 roku.

W I kwartale 2021 roku przychody netto Segmentu Cynku wyniosły 554,4 mln złotych i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, w którym sprzedaż wyniosła 459,6 mln złotych, były wyższe o 20 proc.. Sprzedaż cynku w omawianym okresie wyniosła 43,0 tys. ton i była wyższa o 2,2 tys. ton w porównaniu do sprzedaży odnotowanej w 1 kwartale 2020 roku. Wyższa była również sprzedaż srebra (metal Dorea) o 44,4 tys. uncji, a także ołowiu rafinowanego 0,7 tys. ton w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku.