Aktualności

WORLD STEEL PROGNOZUJE 5,8 PROC. WZROST POPYTU NA STAL

World Steel Association – Światowe Stowarzyszenie Stali opublikowało 15 kwietnia prognozy na lata 2021 i 2022, z których wynika, że popyt na stal wzrośnie o 5,8 proc. w 2021 r., osiągając poziom 1 mld 874 mln ton i kolejny 2,7 proc. wzrost w 2022 roku, co oznaczałoby poziom 1mld 924,6 mln ton. Jak podkreślają autorzy publikacji „Short Range Outlook kwiecień 2021”prognoza zakłada, że trwająca druga lub trzecia fala zakażeń ustabilizuje się w drugim kwartale i że nastąpi stały postęp w zakresie szczepień, co pozwoli na stopniowy powrót do normalności w większości krajów świata.

Przewodniczący Al Remeithi.

Komentując te perspektywy Al Remeithi przewodniczący WorldSteel Economics Committee, powiedział: „Pomimo katastrofalnego wpływu pandemii na życie i źródła utrzymania, światowy przemysł stalowy miał szczęście i w roku 2020 r. zamknął  niewielkim spadkiem popytu na stal. Było to spowodowane zaskakująco solidnym ożywieniem w Chinach, przy wzroście o 9,1 proc. W pozostałej części świata popyt skurczył się o 10 proc.. W nadchodzących latach popyt na stal będzie się odradzał, zarówno w gospodarkach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Będzie on wspierany dzięki programom naprawczym gospodarek poszczególnych rządów. Jednak dla większości rozwiniętych gospodarek powrót do poziomu sprzed pandemii zajmie kilka lat.

Chociaż oczekuje się, że najgorsza fala pandemii zakończy się w 2021 r. nadal istnieje duża niepewność. Ewolucja wirusa i postęp szczepień, polityka fiskalna i pieniężna, geopolityka mogą wpłynąć na ożywienie przewidziane w tej prognozie.W przyszłości zmiany strukturalne w świecie po pandemii doprowadzą do zmian w kształcie popytu na stal. Przemysł stalowy widzi możliwości, połączenia szybkich zmian poprzez cyfryzację i automatyzację, inicjatywy infrastrukturalne, reorganizację ośrodków miejskich i transformację energetyczną, a także reaguje na potrzebę produkcji stali niskoemisyjnej.”