Aktualności

NADZWYCZAJNY I KWARTAŁ

Zarząd STALPROFILu  poinformował iż szacunkowy jednostkowy zysk netto spółki w pierwszym kwartale 2021 r. wyniósł 12,74 mln zł i był aż o 306 proc. wyższy niż rok wcześniej. Giełdowa firma zarobiła dzięki wysokim stanom magazynowym, co pozwoliło zwiększyć marże w obliczu dużych wzrostów cen stali na globalnych rynkach.

Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 198 430 tys. złotych, co stanowi wzrost o 12,3 proc. w stosunku do I kwartału 2020 roku, a zysk operacyjny 16 128 tys. złotych, co stanowi wzrost o 551 proc. w stosunku do I kwartału 2020 roku.

Jak czytamy w komunikacie spółki „Z uwagi na przyjętą przez STALPROFIL S.A. długoterminową strategię rynkową, która charakteryzuje się bardzo szeroką ofertą wyrobów hutniczych dla kontrahentów spółki i związanym z tym relatywnie wysokim stanem zapasów magazynowych, wyniki wykazują dużą wrażliwość na zmiany cen wyrobów hutniczych. W związku z tym, obserwowany od grudnia 2020 roku, niespotykany w ostatnich latach wzrost cen rynkowych stali, istotnie wpłynął na wzrost marż handlowych, a tym samym na wzrost wysokości wypracowanego przez spółkę zysku operacyjnego oraz zysku netto za I kwartał 2021 roku.