Aktualności,  NASZA ROZMOWA

TRUDNY CZAS WYMAGA MOBILIZACJI

ROZMOWA „MH” Z MIROSŁAWEM BUCIAKIEM DYREKTOREM ZARZĄDZAJĄCYM BORYSZEW S.A. ODDZIAŁ NOWOCZESNE PRODUKTY ALUMINIOWE W SKAWINIE.

         „MH”: Panie Dyrektorze! W roku bieżącym mija 15 lat od utworzenia spółki Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina, której korzenie sięgają lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Dyrektorem zarządzającym zakładem jest Pan od kilku miesięcy, ale przetwórstwo aluminium nie jest dla Pana nowością.

Dyrektor Mirosław Buciak.

         M.Buciak: Tak sięakurat złożyło, że swoją pracą zawodową rozpoczynałem w Hucie Aluminium Konin. Nie sądziłem wówczas, że będę zarządzał zakładem w Skawinie. Przez ostatnie lata związany byłem z przetwórstwem miedzi jako prezes zarządu Hutmen S.A. Można więc powiedzieć, że powróciłem do aluminium i dziś jestem dyrektorem zarządzającym firmą z bogatą historią, która rozpoczęła się w roku 1954 od uruchomienia w Skawinie huty aluminium.

         Początkowo była to typowa huta z elektrolizą, która dopiero w 1963 roku uruchomiła linię do walcowania, a wraz z nią produkcję pierwszych walcówek aluminiowych. Maksymalny poziom produkcji, 55 tysięcy ton, osiągnięto w roku 1980. Jednak ze względu na zanieczyszczenie środowiska naturalnego, opór społeczności lokalnej w styczniu 1981 roku rozpoczęto wygaszanie najbardziej szkodliwego wydziału – elektrolizy. Pozostała tylko część przetwórcza, a huta zmieniła nazwę na Zakłady Metalurgiczne Skawina. W 1996 zakłady zostały skomercjalizowane i stały się jednoosobową Spółką Skarbu Państwa, by następnie w ramach prywatyzacji stać się częścią grupy Impexmetal S.A.

         Najnowsza historia Nowoczesnych Produktów Aluminiowych w Skawinie zaczęła się w latach dwutysięcznych po restrukturyzacji firmy. Wówczas nastąpił ponowny rozwój spółki, zakupiono nowoczesne linie i maszyny do produkcji przewodów napowietrznych. Poszerzono asortyment produktowy m.in. o walcówkę z nowych gatunków stopów aluminium: Al59, AlZr, serii 8xxx.

         12 grudnia 2012 roku spółka stała się oddziałem Boryszew S.A. jednej z największych grup przemysłowych w naszym kraju. Rozpoczęła się intensyfikacja prac związanych z rozszerzeniem portfolio produktowego m.in. o rynek motoryzacyjny. W 2013 roku uruchomiona została linia do produkcji żył giętkich dla motoryzacji, a w 2017 roku zakupiono linię Conform, co pozwoliło na rozpoczęcie produkcji wyrobów wyciskanych, w tym rur aluminiowych, żył monolitycznych klasy I oraz wyrobów płaskich.

         Reasumując nasza spółka z producenta aluminium elektrolitycznego stała się wyspecjalizowanym zakładem produkującym bardziej przetworzone wyroby z aluminium. Naszą produkcję opieramy na doświadczeniu i zdobytej przez lata funkcjonowania na rynku wiedzy, łącząc ją z wizją nowoczesnego zakładu wykorzystującego właściwości jakie daje aluminium.

         „MH”: Czym są dziś Nowoczesne Produkty Aluminiowe i co oferują swoim klientom?

         M.Buciak: Boryszew SA Oddział NPA Skawina to krajowy producent wyrobów aluminiowych produkowanych w oparciu o normy: europejskie EN, polskie PN, niemieckie DIN, amerykańskie ASTM, rosyjskie GOST, a także o specyfikacje dostarczane przez klienta. Nasze wyroby lokujemy zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym, a głównymi odbiorcami są klienci z branż: energetycznej, motoryzacyjnej, spożywczej oraz AGD.

         Posiadamy dwie linie do odlewania i walcowania. Jesteśmy znaczącym producentem walcówki aluminiowej i stopowej, a także żył kablowych wielodrutowych, żył giętkich klasy V i VI, wykorzystywanych w branży motoryzacyjnej, drutów odgromowych oraz drutów z przeznaczeniem do celów spożywczych. Produkujemy także żyły kablowe monolityczne klasy I, wyroby wyciskane płaskie oraz różnego rodzaju rury aluminiowe i ze stopów aluminium.

         „MH”: Jak radzicie sobie ze stale rosnącymi wymaganiami jakościowymi klientów i przestrzeganiem norm ochrony środowiska?

         M.Buciak: Prowadzenie działalności produkcyjnej nie jest łatwe, zarówno ze względu na często zmieniające się uwarunkowania rynkowe, ale także wymogi środowiskowe. Trzeba stale inwestować w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia, by nie zostać w tyle.

         Od dwóch lat realizujemy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój projekt pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium serii 2xxx, 5xxx i 7xxx.” Inwestycja o wartości ponad 74,5 mln złotych, jest współfinasowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.. Jest to najnowocześniejsza na świecie linia do walcownia spełniająca najbardziej rygorystyczne wymagania środowiskowe. Ten projekt zmienia naszą sytuację zarówno pod względem mocy wytwórczych, które wzrosną do 60 tys. ton rocznie, ale przede wszystkim rozszerza nasze portfolio w zakresie produkcji walcówki stopowej z przeznaczeniem na wyroby do celów mechanicznych i spawalniczych. Niestety ze względu na pandemię musieliśmy przesunąć w czasie zakończenie inwestycji, jednak mam nadzieje, że uda się nam ją zamknąć do końca bieżącego roku. Oczywiście wszystko uzależnione jest od sytuacji pandemicznej zarówno w naszym kraju jak i u włoskiego dostawcy.